10 Igaunijas skolas iesaistās VRI un partneru organizētajās atkritumu audita apmācībās

""

26. februārī Viljandi pilsētā Igaunijā 16 skolotāji no 10 dažādām skolām un bērnudārziem piedalījās Vides risinājumu institūta, Tipu Dabas skolas un citu Latvijas un Igaunijas partneru rīkotajās atkritumu audita apmācībās.

"Atkritumu

Atkritumu audits ir pasaulē plaši pielietots saražoto atkritumu daudzuma apzināšanas instruments, ko izmanto skolās, augstskolās, pašvaldību iestādēs, uzņēmumos un mājsaimniecībās, tomēr Latvijas un Igaunijas izglītības iestādes to vēl nepraktizē. Apzinoties, ka atkritumu audits ir viens no pirmajiem soļiem ceļā uz atkritumu apjoma samazināšanu, VRI sadarbībā ar projekta WasteArt partneriem ir apņēmušies šo situāciju mainīt, ieviešot atkritumu auditu 24 skolās un bērnudārzos Latvijā un Igaunijā. Sagaidāms, ka audits sniegs ieskatu skolu saražoto atkritumu veidos un palīdzēs izprast, kādas darbības jāveic, lai šo apjomu samazinātu.

"Atkritumu

Skolotāju apmācībās mācību iestāžu profesionāļi testē WasteArt projekta partneru izstrādāto audita prototipu. Tas pielāgots tā, lai atbilstu kā Latvijas, tā Igaunijas izglītības iestāžu un likumdošanas prasībām. Pēc apmācībām ņemot vērā mācību iestāžu profesionāļu ieteikumus, audits tiks uzlabots un nodots skolotāju rīcībā, kas kopā ar saviem audzēkņiem veiks piecu dienu atkritumu auditu savās mācību iestādēs. No iegūtajiem rezultātiem viņi izdarīs secinājumus, noteiks iestādes atkritumu situācijas uzlabošanas prioritātes un galvenos mērķus, piemēram: pievērst uzmanību saražoto atkritumu apjomam; samazināt atkritumu apjomu; ieviest labāku atkritumu šķirošanas sistēmu.

"Atkritumu

Apmācību laikā igauņu skolotāji apguva atkritumu audita rīku, šķirojot un analizējot Jākobson skolas atkritumus. Apmācību rezultātā skolotājas secināja, ka šī skola varētu ievērojami samazināt nešķiroto atkritumu daudzumu, ja aktīvāk pievērstos papīra šķirošanai. Igauņu skolās jau šobrīd ir papīra šķirošanas konteineri, līdz ar to papīra šķirošanas ieviešana būtu salīdzinoši viegla. Vēl nozīmīgāku atkritumu samazinājumu būtu iespējams panākt, veicinot bioloģisko atkritumu šķirošanu, taču Viljandi pilsētā tas pagaidām nav iespējams, jo pašvaldībai nav noslēgts darījums par bioloģisko atkritumu izvešanu. 

Atkritumu audita rīks tiek izstrādāts projekta “Reuse of Waste through Arts and Crafts” (WasteArt) No. Est-Lat 65 ietvaros, ko finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas Interreg V-A ietvaros un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM).

Šis raksts atspoguļo autora uzskatus. Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija var tikt izmantota.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.

Vides risinājumu institūts ir starptautiska pētniecības, attīstības un inovāciju organizācija. Tajā apvienojušies dažādu nozaru eksperti un speciālisti, kas, pielietojot jaunākās tehnoloģijas un zināšanas, izstrādā risinājumus ar dabas resursu apsaimniekošanu saistītiem izaicinājumiem.