18.augustā iespēja iesaistīties Burtnieka ezera izpētē

18.augustā norisināsies Burtnieka 2015.gada izpētes perioda atklāšanas pasākums. Lai iepazītu ezera barības ķēdes posmus un to izpētes metodes, pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja piedalīties Vides risinājumu institūta (VRI) un Latvijas Hidroekoloģijas institūta (LHEI) pētnieku rīkotajās darbnīcās. Uz pasākumu aicināti ierasties visi interesenti.

Ezera barības ķēdes izpētes darbnīcās interesenti varēs pārbaudīt savas prasmes zivju paraugu ievākšanā, šķirošanā un mērīšanā. Savukārt, pētnieki demonstrēs zivju iekšējo orgānu izpēti, eksperimentus ar gliemenēm un zooplanktona izpēti mikroskopā. Tāpat būs iespēja paraudzīties, kā tad īsti izskatās ūdens ziedēšana, kas ir daudzu ūdenstilpņu ūdens kvalitātes pasliktināšanās galvenais iemesls.

Burtnieka ezera krasti strauji aizaug ar niedrēm, meldriem un lēpēm. Vasaras periodā ezerā novērojama paaugstināta zilaļģu ziedēšana, kas draud ar toksisko vielu izplatīšanos ezera barības ķēdē, līdz ar to arī cilvēka lietotajās zivīs. Turklāt iepriekšējo gadu pētījumos noskaidrots, ka Burtniekā vien mīt 11 indīgo zilaļģu sugu. Liela iespējamība, ka viens no Burtnieka straujās veselības stāvokļa pasliktināšanās iemesliem ir klimata pārmaiņu izraisītās sekas, tāpēc īpašu uzmanību pētnieki vērsīs arī klimata pārmaiņu ietekmei.

Klimata pārmaiņas gan uz sauszemes, gan ūdenstilpnēs rada nopietnas problēmas visā pasaulē. Tās izraisa ūdens temperatūras paaugstināšanos un ūdens līmeņa svārstības. Kombinācijā ar barības vielu ieplūdēm no lauksaimniecības zemēm un mājsaimniecībām ezeros tiek veicināta toksisko zilaļģu ziedēšana. Pēc ziedēšanas zilaļģu indīgās vielas nonāk barības ķēdē, līdz ar to caur ēdamajām zivīm tās var nelabvēlīgi ietekmēt arī cilvēka veselību. Tādā veidā cilvēks, izraisot klimata pārmaiņas, galu galā nodara kaitējumu pats sev.

Lai izpētītu ezera ekosistēmu un spētu sagatavoties klimata pārmaiņu izraisītajām sekām, līdz 2016.gadam plānots veikt  visaptverošu ezera ekosistēmas izpēti. Augsti kvalificēti pētnieki un speciālisti, izmantojot inovatīvas metodes, pētīs ezera barības ķēdi, fizikālos un ķīmiskos elementus, zilaļģu izdalīto indīgo vielu apjomu un uzkrāšanos barības ķēdes posmos. Pētniecības rezultāti būs pieejami pašvaldībai, vietējiem iedzīvotājiem un citiem interesentiem.

Burtnieka izpēte tiks veikta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansētā projekta „Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros” (Nr.2/EEZLV02/14/GS/006) ietvaros.

Vairāk par izpētes projektu