VRI īstenos projektu "Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās"

29.septembrī Vides risinājumu institūts (VRI) parakstīja līgumu ar Latvijas vides aizsardzības fondu (LVAF) par projekta "Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās" (Nr. 1-08/356/2014) īstenošanu…

Continue ReadingVRI īstenos projektu "Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās"