VRI pētniecība palīdz atjaunot Dvietes palienes pļavas

Līdz ar Dvietes upes vēsturiskās gultnes atklāšanu, 2015.gadā noslēgušies Dvietes palienes atjaunošanas pasākumi. Jau šobrīd palienē dzirdamas griežu (Crex crex) balsis, pļavās ganās savvaļas zirgi un pavasara migrācijas laikā pulcējas…

Continue ReadingVRI pētniecība palīdz atjaunot Dvietes palienes pļavas