2017 – sasniegumu gads. Copernicus plāni 2018. gadā.

Copernicus programmas vēsturē 2017.gads iezīmēsies kā svarīgs atskaites punkts. Tā laikā tika izplānota Sentinel satelītu palaišana, attīstīta Copernicus datu un informācijas pieejas sistēma (DIAS), kā arī izveidoti vairāki Copernicus datu un pakalpojumu popularizēšanas instrumenti un iniciatīvas.

""

Lai turpinātu veiksmīgi iesākto, 2018.gadā Copernicus programmas ietvaros plānots īstenot sekojošas aktivitātes:

  1. Eiropas Kosmosa aģentūras satelīta Sentinel-3B palaišanu orbītā. Kad abi Sentinel-3 satelīti būs nonākuši orbītā, tādi instrumenti kā OLCI (Ocean and Land Colour Imagery) un SLSTR (Sea and Land Surface Temperature) spēs piegādāt globālā pārklājuma informāciju katru dienu, savukārt ik pēc piecām dienām varēsim saņemt informāciju no MWR (Micro-Wave Radiometer) un SRAL (SAR Altimeter).  
  2. DIAS sistēmas izmantošanas uzsākšana. Plānots, ka 2018.gada otrajā ceturksnī pieci DIAS piedāvātie pakalpojumi būs pieejami plašākam lietotāju pulkam.
  3. Copernicus apmācības un informācijas sesijas (InfoSessions). 2018.gadā Copernicus plāno realizēt 11 informācijas sesijas 11 dažādās dalībvalstīs – Austrijā, Bulgārijā, Kiprā, Vācijā, Islandē, Itālijā, Norvēģijā, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā, Spānijā.
  4. Baveno manifesta gadadiena. Pirms 20 gadiem no Baveno manifesta aizsākās Copernicus programma. 1998. gadā to parakstīja vairākas Eiropas Kosmosa aģentūras ar vienotu mērķi – attīstīt ilgtspējīgus Kosmosa jomā balstītus vides monitoringa pakalpojumus. Gadadienas svinību laikā plānots atskatīties uz līdz šim paveikto, kā arī kopīgi vienoties par programmas nākotnes attīstības virzieniem.
  5. Lai aizpildītu trūkstošos izpētes posmus, Eiropas Kosmosa aģentūra identificējusi sešas prioritārās misijas 2018.gadā: cilvēku aktivitāšu rezultātā radīto CO2 emisiju izpēte; Zemes seguma temperatūras izpēte augstā izšķirtspējā; Polāro reģionu izpēte, monitorings un topogrāfiskā apzīmēšana; polāro un okeānu reģionu izpēte un vizuālā attēlošana, pielietojot mikroviļņu radiometriju; hiperspektrālās attēlošanas attīstīšana, lai atbalstītu lauksaimniecības, jūras un izejvielu produktus; radara misijas L-band izmantošana lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un ārkārtas situāciju uzraudzīšanā.

Vairāk par sasniegto 2017.gadā un Copernicus plāniem 2018 iespējams lasīt šeit.