2017 – sasniegumu gads. Copernicus plāni 2018. gadā.

Copernicus programmas vēsturē 2017.gads iezīmēsies kā svarīgs atskaites punkts. Tā laikā tika izplānota Sentinel satelītu palaišana, attīstīta Copernicus datu un informācijas pieejas sistēma (DIAS), kā arī izveidoti vairāki Copernicus datu…

Continue Reading2017 – sasniegumu gads. Copernicus plāni 2018. gadā.