Publicēts IPPC ziņojums par okeānu, ledāju un sniega segas stāvokli mainīgā klimata ietekmē

Klimata pārmaiņu starpvaldību ekspertu grupa (IPPC) izstrādājusi ziņojumu par okeānu, ledāju, sniega segas un mūžīgā sasaluma stāvokli mainīgā klimata ietekmē, kas kalpos kā atbalsta rīks politikas veidotājiem. Tā pamatā ir…

Continue ReadingPublicēts IPPC ziņojums par okeānu, ledāju un sniega segas stāvokli mainīgā klimata ietekmē