VRI kopā ar Eiropas reģioniem attīsta starpreģionu sadarbību pētniecības un inovāciju jomā

Zinātnes un industrijas sadarbībai ir noteicošā loma, lai uzlabotu Eiropas Savienības sniegumu inovāciju jomā. Pētniecības un inovāciju infrastruktūras (PII) sniedz iespēju uzņēmumiem piekļūt tiem nepieciešamajam biznesa un tehnoloģiju atbalstam, kā…

Continue ReadingVRI kopā ar Eiropas reģioniem attīsta starpreģionu sadarbību pētniecības un inovāciju jomā