Aicinām bioekonomikas jomu ekspertus iesaistīties Vidzemes bioekonomikas attīstīšanā

Lai turpinātu darbu pie vienotas bioekonomikas ekosistēmas attīstīšanas Vidzemē, Vides risinājumu institūts (VRI) un Vidzemes plānošanas reģions (VPR) aicina uz tikšanos bioekonomikas jomu ekspertus, tai skaitā nozarē strādājošos profesionāļus – uzņēmējus. Tikšanās norisināsies otrdien, 12. jūnijā Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā Rīgā.

Lai saņemtu vērtīgus ieteikumus un redzējumu par reģiona resursu izmantošanas iespējām, kā arī pārvērstu pārrobežu sadarbības potenciālu reālās rīcībās, Vidzemes reģionālā bioekonomikas profila un vienotas ekosistēmas attīstīšanā būtiski iesaistīt bioekonomikas jomu ekspertus. 12.jūnija tikšanās laikā plānots ne tikai pārrunāt bioekonomikas jomu aktualitātes un diskutēt par potenciālajām sadarbības formām Baltijas jūras reģiona teritorijā, bet arī īstenot praktiskas nodarbības, kurās kopīgi ar ekspertiem definēt konkrētas rīcības bioekonomikas ekosistēmas attīstīšanai reģionā.

Tikšanās darba kārtību un informāciju par pieteikšanos skatīt šeit.

Līdz šim VRI un VPR izveidojusies veiksmīga sadarbība ar vairākām augstākās izglītības iestādēm, pētniecības institūtiem, Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera biedriem, kā arī politikas plānotājiem un lēmējinstitūcijām, tajā skaitā Zemkopības ministriju un Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Iestāžu pārstāvji jau ir izrādījuši interesi un apstiprinājuši dalību iesaistīsies plānotajās diskusijās un praktiskajā nodarbībā, lai ar savām zināšanām un pieredzi palīdzētu definēt bioekonomikas ekosistēmas attīstīšanai Vidzemē nepieciešamās rīcības un to īstenošanas scenārijus.

Pagājušā mēnesī, pieredzes apmaiņas brauciena uz Nīderlandi laikā, vairāki Vidzemes uzņēmēji kopā ar VRI un citiem RDI2CluB projekta partneriem smēlās iedvesmu, viesojoties klastera “Biobased Delta” uzņēmumos, kuri strādā ar augstas pievienotas vērtības produktu ražošanu, izmantojot atjaunojamos bioloģiskos resursus. Tika pausta ideja un apņēmība arī Vidzemē konkrēta uzņēmuma teritorijā nodrošināt pilotaprīkojumu (pilot facilities), kas maksimāli atbilstu reālajai ražošanas videi. To varētu izmantot ne tikai savai biznesa attīstīšanai, bet ražošanas infrastruktūru piedāvāt arī citiem interesentiem ražošanas testēšanai. Šāda veida atziņas uzskatāmas par signālu, ka uzņēmēji Vidzemē ir gatavi sadarboties, lai radītu jaunus inovatīvus produktus un pakalpojumus arī bioekonomikas jomās, saistot kopā atšķirīgas, šķietami nesaistītas nozares.

Atjaunojamo bioloģisko resursu izmantošanai Latvijā un īpaši Vidzemē ir liels potenciāls. Tas var būt labs starts augstas pievienotās vērtības produktu ražošanai. Tradicionālos ekonomikas sektorus iespējams atjaunot,  gudri saimniekojot un efektīvi izmantojot bioresursus. Tostarp bioekonomikas attīstība spēlē lielu lomu arī lauku teritoriju un reģionu attīstībā un ir uzskatāma par labu instrumentu teritorijas konkurētspējas veicināšanai.

Tikšanās tiek organizēta projekta “RDI2CluB” ietvaros. Projektu īsteno VPR sadarbībā ar VRI un partneriem no Norvēģijas, Somijas, Igaunijas un Polijas Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas 2014.-2020. gadam ietvaros (http://www.rdi2club.eu/), ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Norvēģijas līdzfinansējumu. Tā mērķis ir atbalstīt viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu bioekonomikas nozares izaugsmi BJR lauku teritorijās.

""

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.