Alūksnes ezers

Aluksne

Alūksnes ezera ekosistēmas izpēte un apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde

Alūksnes ezers ir populāra atpūtas vieta makšķernieku un atpūtnieku vidū. Neskatoties uz ezera dabas resursu salīdzinoši labo stāvokli, ir vērojamas pazīmes, kas liecina par cilvēka darbības negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmu. Starp tām kā galvenās minamas Alūksnes ezera “iekšezera” daļas straujā aizaugšana kā arī pēdējos gados novērotā arvien plašākā zilaļģu ziedēšana vasaras mēnešos. Lai noteiktu ezera resursu ilgtspēju un izstrādātu piemērotu apsaimniekošanas stratēģiju, nepieciešams ievākt kvalitatīvus zinātniskus datus un izdarīt secinājumus par ezera resursu aktuālo stāvokli.

Mērķis

Izpētīt Alūksnes ezera dabas resursu stāvokli un izstrādāt ilgtspējīgu ezera apsaimniekošanas stratēģiju.

VRI risinājumi

Balstoties uz aktuāliem un vēsturiskiem izpētes datiem, analizēt Alūksnes ezera ekosistēmas funkcionēšanu. Analīzes rezultātā iegūt informāciju par aktuālo ezera ekoloģisko stāvokli, kā arī identificēt ekoloģiskās problēmas. Sadarbojoties ar Alūksnes pašvaldību pētniecības rezultātā plānots izstrādāt praktiskus ieteikumus tādai ezera apsaimniekošanai, kas novērš ezera ekoloģiskās problēmas, saglabājot tā dabas vērtības.

Sižets Vidzemes televīzijas ziņās 24.07.2014

Raksts  un sižets LTV raidījumā „Panorāma” 25.07.2014

Projekta norise: 05.2014 – 12.2015

Projekta vadītājs: VRI vadošais pētnieks Dr.biol. Matīss Žagars, E-pasts: matiss.zagars@videsinstituts.lv, tālrunis:

Projekta finansētājs: Alūksnes novada pašvaldība

Līdzfinansētājs: Zivju fonds

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar: Alūksnes novada pašvaldība