Alūksnieši iesaistās Alūksnes ezera izpētē

Piektdien, 14.augustā norisinājās Alūksnes ezera zinātniskajai izpētei veltīts pasākums. Tā laikā caur interaktīvām darbnīcām vietējiem iedzīvotājiem, pašvaldības pārstāvjiem un citiem interesentiem bija iespēja iepazīt ezera barības ķēdi un uzzināt, kā to var ietekmēt klimata pārmaiņas.

"Alūksnes

Alūksnes ezera pētniecība noris jau otro gadu. Iepriekšējā gada pētījuma rezultāti liecina, ka ezera vispārējais ekoloģiskais stāvoklis ir labā kondīcijā. Potenciālās ezera veselības problēmas var sagādāt Alūksnes ezera "iekšezera" straujā aizaugšana. Taču šogad uzsākts jauns ezera pētniecības virziens – klimata izmaiņu pastiprinātā fenomena – zilaļģu ziedēšanas, ietekmes uz ezera ekosistēmas funkcionēšanu, stabilitāti un bioloģisko daudzveidību izpēte. Pētījumu veic augsti kvalificēta Vides risinājumu institūta un Latvijas Hidroekoloģijas institūta zinātnieku komanda, un tā rezultāti tiks izmantoti, lai izstrādātu zinātniski pamatotus un pārdomātus ezera apsaimniekošanas priekšlikumus.

"Dalībnieki

"Alūksnes

Pētniecības pasākuma laikā dalībniekiem bija iespējams iepazīt metodes, ar kurām zinātnieki pēta katru ezera barības ķēdes posmu un uzdot interesējošos jautājumus par klimata izmaiņām un aļģu ziedēšanu ezerā. Izpētes darbnīcās interesenti ievāca zivju paraugus, tos šķiroja, mērīja un analizēja paraugu kuņģa sastāvu. Citās darbnīcās zinātnieki demonstrēja gliemeņu ūdens dzidrināšanas spējas. Savukārt, caur mikroskopiem bija iespējams aplūkot ezerā mītošo zooplanktonu un fitoplanktonu, tai skaitā toksiskās zilaļģes.

"Dalībnieki

"Lai

"Par

"Zinātnieki

"Caur

"Caur

Izpētes projekta ietvaros līdz nākamā gada maijam zinātnieki pētīs gan Alūksnes, gan Burtnieka ezera ekosistēmas. Rezultāti visiem interesentiem būs pieejami projekta tīmekļa vietnē un pašvaldībās. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instruments un to līdzfinansē Vides risinājumu institūts un Latvijas Hidroekoloģijas institūts.

Vairāk par projektu