Animācija: attālās izpētes un satelītu datu iespējas ūdens kvalitātes novērtēšanai

Vides risinājumu institūts (VRI) aicina iepazīt satelītu datu izmantošanas iespējas ūdens kvalitātes noteikšanai animācijā, tādējādi demonstrējot jauna attālajā izpētē balstīta ezeru kvalitātes noteikšanas un uzraudzības rīka iespējas. Rīku izstrādā VRI pētnieku komanda un Igauņu pēcdoktorante Tuuli Soomets no VRI.

Iekšzemes ūdenstilpēm ir liela nozīme dzeramā ūdens nodrošināšanā. Tās ir nozīmīgs pārtikas un atpūtas iespēju resurss. Līdz šim izmantotās ūdeņu izpētes metodes, kas lielākoties izmanto paraugu ievākšanu laukā, ir laika un citu resursu ietilpīgas.  Attālā izpēte un satelītu datu izmantošana spēj papildināt līdzšinējo metodi ar plaša mēroga informāciju un aktuāliem, reālā laika datiem, tā radot visaptverošāku ezeru izpētes pieeju. Saskaņā ar Eiropas Savienības Ūdens apsaimniekošanas direktīvu, lai aptvertu vispārējo Eiropas ezeru ūdens kvalitāti, ir jāiesniedz informācija par ekoloģisko stāvokli visām ūdenstilpēm, kas lielākas par 50 ha. Testējot satelītu datu iespējas un radot jaunus informācijas un komunikācijas tehnoloģijās balstītus attālās izpētes rīkus ezeru ūdens kvalitātes novērtēšanai, VRI rada jēgpilnus risinājumus, kas atbilst gan Latvijas ūdeņu monitoringa programmai, gan Eiropas Savienības Ūdens apsaimniekošanas direktīvas prasībām.

Animācijā atspoguļots, kā attālajā izpētē balstītā metode spēj sistemātiski aptvert lielu ezeru un rezervuāru daudzumu, ko apvienojot ar paraugu ievākšanas laukā, iespējams iegūt visaptverošu ainu par ezeru ūdens kvalitāti.   Ūdens kvalitātes noteikšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu drošu vidi dzeramā ūdens ieguvei, makšķerēšanai, lauksaimniecībai, zivsaimniecībai u.c. VRI pētnieki uzskata, ka attālajā izpētē balstīta ezeru metode  sniedz lielu pievienoto vērtību, jo spēj analizēt lielu daudzumu datus plašai teritorijai un sniedz regulārus reālā laika ūdens kvalitātes rādītājus.

Izpētes kampaņas ir daļa no FLUID: Informācijas un komunikācijas tehnoloģijās balstīta attālās izpētes pieeja ezeru izpētei un monitoringam Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/137. Vienošanās ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par projekta realizāciju Nr.1.1.1.2/16/I/001. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds, kā arī līdzfinansē Latvijas Valsts un Vides risinājumu institūts.

Vairāk par FLUID projektu iespējams uzzināt šeit.