Apkopota informācija par ievākto pieneņu un baldriāna paraugu atradnēm Latvijā

2017.gadā pētnieki no SIA “Field and Forest” un Vides risinājumu institūta vāca ģenētiski un morfoloģiski atšķirīgas ārstnieciskā baldriāna (Valeriana officinalis), ārstniecības kumelītes (Matricaria recutita) un ārstnieciskās pienenes (Taraxacum officinale) savvaļas populācijas Latvijas teritorijā. Šobrīd apkopota informācija par pieneņu un baldriāna paraugu atradnēm.

Zemāk redzamajās kartēs iespējams apskatīt atradņu punktus Latvijā, paraugu ievākšanas datumus un precīzas to atrašanās koordinātas. Redzams, ka paraugu ievākšanas vietas pārsvarā klāj Vidzemes un Kurzemes reģionus. 2018. gada laikā plānots ievākt paraugus arī Latgales reģionā. Atradņu vietas tika atlasītas, ņemot vērā minēto sugu bioloģiskās īpašības un izplatīšanās stratēģiju, kā arī nodrošinot ievāktajos paraugos konkrētajai populācijai raksturīgo ģenētisko daudzveidību.

"Latvijā

"Latvijā

Šobrīd pētnieki veic ķīmiskās analīzes ekspedīcijās ievāktajiem pieneņu un baldriāna sakņu paraugiem. Analīzēs tiks noteiktas atšķirības starp ievāktajiem paraugiem, kas auguši dažādos apstākļos un reģionos, kā arī vēlāk tiks salīdzinātas īpašības ar eksperimentālajā dārzā kultivētajiem augiem.

Pētījums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības (ERAF) fonda atbalstītā projekta “Medicīnisko un aromātisko augu ģenētiskās daudzveidības palielināšana” Nr.1.1.1.1./16/A/307 ietvaros. To finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF),  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” ietvaros.

""

Vairāk par projektu