Apmācības augstākā līmeņa vadītājiem

Augstākā līmeņa vadītāju izglītošana Zemes novērošanas jautājumos (ExpandEO)

Copernicus ir pasaulē apjomīgākā Zemes novērošanas programma, kas radīta ar mērķi nodrošināt apkārtējās vides uzraudzību tās  aizsardzības un ilgtspējīgas izmantošanas nolūkos, sabiedrības drošību un mazināt klimata pārmaiņu radītās sekas. Copernicus ietvaros ir izveidota virkne jaunākās paaudzes satelītu Sentinel, kas nodrošina daudzveidīgus brīvpieejas datus un aktuālāko informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras un okeānu ekosistēmām. Lai arī pēdējos gados ir radīti daudz un dažādi atbalsta instrumenti Copernicus datos balstītu pakalpojumu un produktu attīstīšanai,  tomēr joprojām ir jāpieliek lielas pūles, lai celtu gan valsts, gan privāto organizāciju informētību par Copernicus programmu, tās datiem, informācijas produktiem un sociālekonomiskajiem labumiem. Viens no atslēgas elementiem Copernicus programmas veiksmīgai attīstībai ir zinoši un labi izglītoti politikas veidotāji, uzņēmumu vadītāji un lēmumu pieņēmēji.

Mērķis

ExpandEO projekta mērķis ir celt Baltijas valstu augstākā līmeņa vadītāju izpratni par Zemes novērošanas un attālās izpētes tehnoloģiju un datu iespējām. Šajā nolūkā Vides risinājumu institūts izstrādās un testēs moduļos balstītu apmācību programmu, kas demonstrēs Zemes novērošanas politiskos, ekonomiskos un vides ieguvumus.

Aktivitātes:

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ExpandEO ietvaros tiks īstenotas sekojošās aktivitātes:

  1. Izstrādāt apmācību programmu par Zemes novērošanas un attālās izpētes tehnoloģijām un datiem, demonstrējot to potenciālu starpdisciplināru problēmu risināšanā un ilgtspējīgas attīstības plānošanā;
  2. Izstrādāt un notestēt mācību materiālus;
  3. Īstenot divas pilotapmācību sesijas izvēlētiem augstākā līmeņa vadītājiem un novērtēt to rezultātus;
  4. Iesaistīt apmācību dalībniekus inovatīvu Zemes novērošanas datos balstītu pielietojumu kopradē;
  5. Nodrošināt projekta rezultātu dzīvotspēju, sagatavojot vietējos ekspertus kā programmas nākotnes mācībspēkus;
  6. Izstrādāt apmācību programmas attīstības stratēģiju.

Projekta norise: Jūlijs 2018 – Janvāris 2020

Vadošais partneris: Nodibinājums “Vides risinājumu institūts”

Projekta vadītāja: Inese Suija – Markova, inese.suija@videsinstituts.lv

Finansētājs: Eiropas Kosmosa Aģentūras programma “Eiropas sadarbības valstu plāns”