Aptauja par dabisko pļavu sēklu pieprasījumu

Projekta “GrassLIFE2” gaitā tiks uzsākta dabisko pļavu sēklu ražošana. Lai noskaidrotu svarīgas mērķauditorijas – zemes īpašnieku un lauksaimnieku – viedokli, paradumus un ieceres, tiek veikta aptauja. Aptaujā secinātais būs stabils pamats zālāju sēklu ražošanas plāna izveidē. Plāns būs publiski pieejams kā projekta, tā VRI mājaslapā.

Dabisko zālāju augu sugas ir zālāju atjaunošanas stūrakmens. Mazinot augsnes auglību zālājos, tajos dominējošās graudzāles lēnām papildina ziedaugi un atjaunojas dabiska pļava – vērtīga dzīvotne, kurā mīt kukaiņi, putni un veselīgā augsnē sakņota velēna labi pārdzīvo ekstremālus apstākļus.

Foto: Matīss Purmalis. No projekta "GrassLIFE" arhīva

Aptauja zemes īpašniekiem

Šī aptauja paredzēta privātpersonām vai juridiskām personām (kuru pamatnodarbošānās nav lauksaimniecība), kuru īpašumā ir jebkāda ilggadīgo zālāju platība. Par ilggadīgo zālāju uzskata zālāju, kas tāds bijis vismaz pēdējos 5 gadus. Šīs aptaujas respondentu lokā labi iederēsies arī privātmāju saimnieki, kas domājuši par sava piemājas zāliena (mauriņa) dabiskošanu!

Īpaši aicinām aptauju aizpildīt tos saimniekus, kuri ir apdomājuši iespēju dabiskot savus zālājus, kā vienu no atjaunošanas darbībām izsverot tieši dabisko pļavu augu sēklu piesēju.

APTAUJA PIEEJAMA ŠEIT.

Aptauja lauksaimniekiem

Šī aptauja paredzēta aktīviem lauksaimnieciskās darbības veicējiem, kuru īpašumā ir jebkāda ilggadīgo zālāju platība. Par ilggadīgo zālāju uzskata zālāju, kas tāds bijis vismaz pēdējos 5 gadus.

Īpaši aicinām aptauju aizpildīt tos lauksaimniekus, kuri ir apdomājuši iespēju dabiskot savus zālājus (piemēram, lai veicinātu to attīstību bioloģiski vērtīga zālāja (BVZ) virzienā), kā vienu no atjaunošanas darbībām izsverot tieši dabisko pļavu augu sēklu piesēju.

APTAUJA PIEEJAMA ŠEIT.

Foto: Matīss Purmalis, no projekta "GrassLIFE" arhīva

Aptauju veic Vides risinājumu institūts projekta LIFE21 – NAT – LV – GrassLIFE2, nr. 101073829 “Eiropas Savienības (ES) nozīmes prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros.

Projekta vadošais partneris ir Latvijas Dabas fonds, un līdzās Vides risinājumu institūtam projektā piedalās arī Latvijas Universitāte, Tartu universitāte, kā arī 11 zemnieku saimniecības un uzņēmumi, kas nodarbojas ar lauksaimniecību. Projekta mērķis ir atjaunot 1260 ha ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu un izveidot ekonomiski dzīvotspējīgu sistēmu to ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Viens no soļiem, kas vedīs tuvāk šī mērķa sasniegšanai, ir dabisko zālāju sēklu ražošana, ko paredzēts uzsākt projekta laikā.