Ar diviem satelītiem orbītā Copernicus Sentinel-3 misija piegādā visaptverošu informāciju par Zemes pārklājumu

2018. gadā Copernicus Sentinel-3 misijas satelīts Sentinel-3B Zemes orbītā pievienojās satelītam Sentinel-3A. Satelīts pilnu darbību uzsāka 2019. gada 20. martā, kad Sentinel-3B jūras pakalpojumu sistēma kļuva pilnībā pieejama un uz satelīta esošie OLCI (Ocean & Land Colour Instrument) sensora dati tika publiskoti lietotājiem. Abi satelīti katru dienu riņķo ap zemeslodi, kā rezultātā lietotājiem pieejama visaptveroša informācija par Zemes jūru un okeānu ekosistēmu stāvokli.

"Mākslinieka

Sentinel-3 satelīti ir daļa no Eiropas Savienības Zemes novērošanas Copernicus programmas. Satelīts Sentinel-3A piegādā datus jau kopš 2016. gada sākuma. Tā līdzinieks Sentinel-3B palaists Zemes orbītā 2018. gadā, lai lietotājiem piegādātu vēl kvalitatīvākus datus ar plašāku globālo pārklājumu. Savukārt, lai sistemātiski mērītu okeānus, sauszemi, ledājus, atmosfēru, kā arī izprastu un uzraudzītu to procesus un dinamiku, satelīti aprīkoti ar modernākajām attālās izpētes un Zemes novērošanas tehnoloģijām. Šie satelīti piegādā gandrīz reālā laika informāciju par ūdens virsmas temperatūru, okeānu krāsu un topogrāfiju, ļaujot izprast ūdenstilpju stāvokli un kvalitāti.

Sentinel-3 satelītu dati ir ārkārtīgi nozīmīgi valsts iestādēm, starptautiskajām organizācijām un dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, kuru mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Eiropas iedzīvotājiem. Dati sniedz savlaicīgus brīdinājumus un precīzas prognozes, reģistrējot tādus mērījumus, kā ūdens kvalitāte, aļģu ziedēšanas aktivitāte un citu svarīgu informāciju par jūru un okeānu ekosistēmu stāvokli.

"Zemes

Abus Sentinel-3 misijas satelītus kontrolē EUMETSAT misijas vadības centrs, kas ir atbildīgs par iegūto jūras datu izplatīšanu lietotājiem. EUMETSAT piegādā datus dažādiem Copernicus pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem visā pasaulē, tai skaitā Copernicus Jūras vides monitoringa pakalpojumam (CMEMS). Divas galvenās platformas, kurās lietotājiem ir pieejami iegūtie dati ir: pakalpojumu izplatīšanas sistēma EUMECast un Copernicus tiešsaistes datu pieejas sistēma CODA

Vairāk par Sentinel-3 misiju iespējams uzzināt šeit.

Copernicus ir ambiciozākā Zemes novērošanas programma pasaulē. Tās ietvaros izveidota Zemes novērošanas satelītu flote “Sentinel”. Pateicoties šo tehnoloģiju sniegtajām iespējām, Copernicus nodrošina aktuālus brīvpieejas informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras, okeānu ekosistēmām, atmosfēru, drošību, ārkārtas situācijām un klimata pārmaiņām. Vides risinājumu institūts (VRI) ir Copernicus vēstnieks un akadēmiju tīkla pārstāvis Latvijā. VRI skaidro programmas piedāvātās iespējas valsts, uzņēmējdarbības un sabiedrības vajadzībām, organizē apmācību un informatīvos pasākumus. Kopš 2015.gada VRI sadarbojas ar Eiropas Kosmosa aģentūru un pielieto Copernicus satelītu datus dažādu vides un dabas resursu novērtēšanai.

Vairāk par VRI darbību Copernicus tīklos iespējams uzzināt šeit.

Vairāk par sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru iespējams uzzināt šeit.