Āraišu ezers

Araisi

Āraišu ezera ekosistēmas izpēte un apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde

Āraišu ezera ģeogrāfiskais novietojums padarījis to par iecienītu makšķerēšanas un atpūtas vietu. Jau tagad ezerā ierīkotas makšķernieku laipas, ezeru iespējams izmantot makšķerniekiem ar laivām, kā arī ezera krastos ir pieejamas atpūtas vietas. Tomēr, lai saglabātu labvēlīgu ezera resursu stāvokli, nepieciešami visaptveroši ezera ekosistēmas izpētes dati, kas ļautu identificēt ezera ekoloģiskas problēmas un secīgi izstrādāt ilgtspējīgu tā apsaimniekošanas stratēģiju.

Mērķis

Izstrādāt efektīvu un ilgtspējīgu Āraišu ezera resursu apsaimniekošanas stratēģiju un ieviešanas plānu.

VRI risinājumi

Uz aktuālu un vēsturisku datu analīzes balstīta izpēte, kuras rezultātā izveidotas rekomendācijas Āraišu ezera resursu apsaimniekošanas stratēģijai un ieviešanas plānam.

Pielietotās metodes un tehnoloģijas

Zinātnisku datu ievākšanai un analīzei projektā tiek izmantotas klasiskās hidrobioloģijas (barības vielu, fitoplanktona, zooplanktona, zoobentosa paraugu ievākšana un analīze) un izpētes metodes. Lai noteiktu ezera stāvokli un resursu izmantojamību gada griezumā, dati tiek ievākti un analizēti dažādās sezonās. Jāpiemin, ka zivju sabiedrības izpēte tiek veikta atbilstoši Eiropas Standartam EN 14757:2005 ar Nordic tipa daudzacu žaunu tīkliem. Projekta norise: 01.05.2014 – 20.12.2014 Projekta vadītājs: VRI vadošais pētnieks Dr.biol. Matīss Žagars, E-pasts: matiss.zagars@videsinstituts.lv, tālrunis: Projekta finansētājs: Amatas novada pašvaldība Projekts tiek īstenots sadarbībā ar: Amatas novada pašvaldība