Ārstniecības augu ziemošanas ietekmes izpēte

Rudens un ziemas sezonā Vides risinājumu institūta un SIA “Field and Forest” pētnieki pievērsušies ziemošanas ietekmes pētīšanai, kā arī izvērtē 2018. gada sezonā ievāktās ražas kvalitātes datus eksperimentālajos ārstniecības augu (ārstnieciskais baldriāns (Valeriana officinalis L.), ārstniecības kumelīte (Matricaria recutita), šaurlapu ehinācija (Echinacea angustifolia), ārstniecības pienene (Taraxacum officinale) un kārvele (Saposhnikovia divaricata)) parauglaukumos Priekuļu novadā.

"Baldriāna

Šobrīd projekta ietvaros ierīkotajos eksperimentālajos ārstniecības augu pētniecības parauglaukumos Priekuļu novadā ārstnieciskais baldriāns, ārstniecības kumelīte, šaurlapu ehinācija, ārstniecības pienene un kērvele ir zem sniega segas. Pirms ziemas iestāšanās pētnieki visus augus rūpīgi uzskaitīja, lai pavasarī varētu novērtēt, kā šīs sezonas ziemošanas apstākļi ietekmēs dažādas sugas un šķirnes, tajā skaitā arī Latvijā ievāktos genotipus.

Kamēr augi ziemo, pētnieki ķērušies pie iegūto datu apstrādes un analīzes. Šobrīd jau izdarīti sekojoši secinājumi – kaut arī pieneņu un baldriāna sakņu ražas novākšana var notikt vairāku mēnešu garumā, ražošanai svarīgi būtu noteikt precīzāku pareizo ražas novākšanas laiku. Pie šāda secinājuma pētnieki nonākuši, jo raža un tās kvalitatīvie rādītāji būtiski mainās paraugiem, kas ievākti, piemēram, septembrī vai oktobrī.

"Pienene

Medicīnas un ārstniecības augu eksperimentālo lauku iekopšana un augu novērtēšana norisinās projekta “Medicīnisko un aromātisko augu ģenētiskās daudzveidības palielināšana”. Nr.1.1.1.1./16/A/307 ietvaros. To finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” ietvaros. 

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.

Vides risinājumu institūts ir starptautiska pētniecības, attīstības un inovāciju organizācija. Tajā apvienojušies dažādu nozaru eksperti un speciālisti, kas, pielietojot jaunākās tehnoloģijas un zināšanas, izstrādā risinājumus ar dabas resursu apsaimniekošanu saistītiem izaicinājumiem.