Atjaunojamās enerģijas ražošanas ietekme uz ainavu kvalitāti programmas COST ietvaros

Eiropas zinātnes programmas COST ietvaros VRI vadošā pētniece Anita Zariņa iesaistījusies akcijā „Renewable energy and landscape quality (RELY)” Nr. TU1401. Tās mērķis ir veidot labāku izpratni par Eiropas ainavu apsaimniekošanu un atjaunojamās enerģijas izvietojumu ainavā, lai veicinātu sociāli-ekoloģiskus risinājumus ilgtspējīgu enerģijas sistēmu īstenošanā.

Straujās klimata pārmaiņas pēdējo dekāžu laikā un ierobežotie fosilie kurināmie veicinājuši enerģijas cenu pieaugumu, tāpēc atjaunojamie energoresursi ir kļuvuši ļoti pieprasīti visā Eiropā. Taču ne vienmēr mērķus būvēt apjomīgus atjaunojamo energoresursu tīklus atbalsta arī vietējā sabiedrība, kurai zaļās enerģijas tīklu izveide bieži vien nozīmē ievērojamas ainavu kvalitātes un estētikas izmaiņas. RELY akcijas laikā pētnieki skatīs atjaunojamo energoresursu tīklu un ainavu kvalitātes mijiedarbību, kā arī aktualizēs sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā.

Līdz šim atjaunojamās enerģijas saistība ar ainavas kvalitātes jautājumiem Latvijā skatīta tikai, izvērtējot vēja ģeneratoru izvietojumu un pētot atjaunojamās enerģijas saistību ar ainavas attīstības potenciālu zinātnisku lēmumu pieņemšanai. RELY akcijas ietvaros paredzēts apzināt jaunu zemes lietojumu veidu, kas saistīti ar atjaunojamās enerģijas ražošanu, ietekmi uz ainavu kvalitāti un sabiedrības līdzdalības iespējām. Akcijas ietvaros būtisks akcents tiks likts uz vietējās sabiedrības iesaisti atjaunojamās enerģijas resursu izvērtēšanā un ainavu apsaimniekošanas plānošanā Latvijā.

Eiropas zinātnes programma COST atbalsta transnacionālu sadarbību starp zinātniekiem, inženieriem un akadēmiķiem visā Eiropā. Latvija COST aktivitātēs piedalās jau kopš 1997.gada, taču dalībvalsts statusu ieguva 1999.gadā.

Vairāk par programmu

""