Atkritumu māksla un atkritumu audits poligonā “Daibe”

Pagājušajā nedēļā atkritumu poligonā “Daibe” un Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” atklāja Vides risinājumu institūta un projekta WasteArt partneru veidoto starptautisko izstādi “PROM no acīm, PROM no prāta”. Reizē ar izstādes atklāšanu Vidzemes plānošanas reģions pulcēja Igaunijas un Latvijas skolotājus, lai dalītos ar izglītības iestādēs veiktā atkritumu audita secinājumiem un rezultātiem.

"Izstādes

Ņemot vērā Eirobarometra pētījumu datus – kamēr vidēji Eiropā saražoto atkritumu daudzums sarūk, Latvijā un Igaunijā tas palielinās par 3% katru gadu. Atkritumi pēc to izmešanas neizgaist, tie joprojām krājas milzīgos kalnos un nesadalās vēl gadu simtiem. Lai rosinātu Latvijas un Igaunijas iedzīvotājus pārdomāt savus ikdienas lēmumus, mazināt saražoto atkritumu daudzumu, kā  arī apsvērt atkārtotas izmantošanas un pārstrādes iespējas, projekta WasteArt īstenotāji radījuši starptautisku ceļojošu izstādi “PROM no acīm, PROM no prāta”, kā arī izstrādājuši atkritumu audita rīku izglītības iestādēm Latvijā un Igaunijā.

Atkritumu audita rīks:

Lai veicinātu sabiedrības, jo īpaši bērnu un jauniešu, izpratni par pieaugošā sadzīves atkritumu daudzuma problemātiku, Vidzemes plānošanas reģions projektā “WasteArt” sadarbībā ar nozares ekspertu, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas vadītāju Danielu Trukšānu, ir izstrādājis atkritumu audita rīku – palīgu ceļā uz izpratni un atkritumu daudzuma samazināšanu. Šobrīd 14 skolas Latvijā (9 skolas un 5 pirmsskolas) un 11 skolas Igaunijā (8 skolas un 3 pirmsskolas) jau veikušas auditu un īsteno rīcības situācijas uzlabošanai.

"Skolotāju

Skolu rīcību plānos iezīmējas līdzīgi virzieni, kā, piemēram: izglītošana un skaidrošana (ne tikai bērnu, bet arī skolotāju izglītošana, jo skolotājs vienmēr bērnam būs paraugs); skolas paradumu maiņa (piemēram, komposta ierīkošana vai atsevišķu atkritumu šķirošana); kopīgas aktivitātes (skolotāju un skolēnu fokusa grupas, tikšanās ar vecākiem, tematiskie pasākumi, ekskursijas uz atkritumu poligonu).

"Skolotāju

galvenie šķēršļi pārmaiņām: skolotāju pārslodze un nevēlēšanās uzņemties papildu darbus; mūsdienu ēšanas, našķēšanās un iepirkšanās paradumi; steidzīgais dzīvesveids; atkritumu apsaimniekošanas sistēma, jo ne visur tiek nodrošināta atkritumu šķirošana.

"Skolotāju

Pasākumā kā vieslektore ciemojās skolotāja Valērija Karba no Slovēnijas, kura iepazīstināja ar Vrhnikas Ivana Cankara pamatskolas (Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika) pieredzi vides izglītības jomā un dalījās ar vērtīgiem praktiskiem ieteikumiem. Vrhnikas pašvaldība ir brīnišķīgs piemērs, kur sekmīgi tiek īstenota cieša sadarbība starp pašvaldību, komunālo pakalpojumu sniedzēju, izglītības iestādēm un vietējiem uzņēmējiem, lai sekmētu ilgtspējīgu dzīvesveidu.

Noslēgumā klātesošie secināja, ka bieži vien nepieciešami nacionāla un pašvaldību līmeņa politiski lēmumi un gatavība pārmaiņām, lai vispār būtu iespējamas pārmaiņas sabiedrības domāšanā un rīcībā.

Atkritumu audita materiāli pieejami lejupielādei Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

"Izstādes

Izstāde “PROM no acīm, PROM no prāta”:

Atkritumu poligons “Daibe” ir jau trešā ceļojošās izstādes pieturas vieta. Izstādē līdz pat janvāra beigām būs apskatāmi 17 starptautiski atzītu mākslinieku darbi, kas veidoti no atkritumos iegūtiem materiāliem. Izstādes mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību Baltijas valstīs aktuālajai atkritumu problēmai. Izstāde aicina apmeklētājus paraudzīties uz atkritumiem no cita skatu punkta – kā uz materiālu un resursu jaunu produktu un pakalpojumu veidošanai.

"Atkritumu

Projekta WasteArt pārstāvji uzsver, ka izstādes nonākšana atkritumu poligonā nav nejaušība, lielākā daļa darbu veidoti no materiāliem, kas atrasti tieši “Daibē” un citās SIA “ZAAO” atkritumu nodošanas vietās. Mākslinieki atrada pielietojumu lietām, ko sabiedrība atzinusi par nevajadzīgu un izmetamu. Otrā iespēja dota dažādām elektronikas precēm, saplīsušiem telefonu ekrāniem, koka, metāla un plastmasas atkritumiem.

"Izstādes

Lai iepazītu vietu, no kurienes nākuši izstādes materiāli un kur nonāk mūsu atkritumi pēc tam, kad mēs tos izmetam miskastē, atklāšanas apmeklētājiem bija iespēja doties ekskursijā pa atkritumu poligonu. Pēc tam izstādes kurators Indreks Grigors iepazīstināja dalībniekus ar katru mākslas darbu – tajā ietverto vēstījumu, izmantotajiem materiāliem un katra mākslinieka redzējumu par atkritumu problēmu.

"Ekskursija

Izstādē piedalās sekojoši mākslinieki:

Varvara un Mars (EE)

Jākobs Kirkegārds (DK)

Marta Murats (EE)

Kiwa (EE)

Ansis Starks (LV)

Andrē Avelas (NL/PT)

“Mikroklimatu laboratorija”

Annehīne Meijera & Gerts Jans Gerlačs (NL)

Johanna Lorengele (DE) un Gatis Kreicbergs (LV)

Ieva Krūmiņa (LV)

Džeraldīne Huarez (SE/MX)

Džastins Tailers Teits (CA)

Vilems Boels (BE)

Timo Tots (EE)

Elēna Redaellī (NO/IT)

 

Konkurss – spēle:

Lai iepazītu izstādē izmantotos materiālus un uzzinātu vairāk par atkritumu problēmu un tās sekām Latvijā un pasaulē, aicinām piedalīties Instagram konkursā. Tajā tiks izlozēti divi uzvarētāji, kas iegūs pārsteiguma balvas no projekta WasteArt partneriem. Konkursā piedalīties iespējams spēlējot spēli, kas atrodama projekta WasteArt Instagram lapā, zem Instagram stāstu kategorijas – Spēle. Viss kas dalībniekam jādara ir jāatbild uz 14 jautājumiem un jāgaida uzvarētāju paziņošana.

SIA “ZAAO” atkritumu poligons “Daibe” un Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” ir ceļojošās izstādes trešā pieturas vieta, kur tā norisināsies līdz 31. janvārim. Pēc tam izstāde dosies uz “Kondas centru” Viljandi, Igaunijā. Kopumā tā 2 gadu laikā apceļos 6 mākslas, kultūras un vides izglītības centrus Latvijā un Igaunijā.

Izstāde norises laiki: no otrdienas līdz piektdienai, plkst. 8.00 – 17.00;

Izstādi iespējams apmeklēt Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” nodarbību vai izpētes braucienu ietvaros (www.urda.lv/lv).

Lai apmeklētu izstādi, aicinām iepriekš pieteikties: zvanot +371 29433353 (Baiba).

Ieeja bez maksas

Vairāk par izstādi un aktualitātēm iespējams uzzināt projekta WasteArt Facebook lapā, Instagram kontā un YouTube kanālā.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.

Izstāde tapusi projekta “Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību” (WasteArt) Nr. Est-Lat 65 ietvaros, ko finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas Interreg V-A ietvaros, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un projekta partneri. Izstādē izmantotie atkritumi sagādāti ar Poligona “Daibe”, Swedbank Igaunijā, Latvijas un Igaunijas vietējo kopienu atbalstu.

Šis raksts atspoguļo autora uzskatus. Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija var tikt izmantota.