Barības vielu noplūdes samazināšana Baltijas jūrā – Waterchain noslēguma seminārs

""

Šā gada 23. maijā Tallinā, Igaunijā norisināsies Centrālā Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas projekta Waterchain noslēguma seminārs. Tā ietvaros pētnieki, eksperti un speciālisti no Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un Latvijas semināra dalībniekus iepazīstinās ar jaunu rīku attīstīšanas rezultātiem kaitīgo vielu ieplūdes samazināšanai Baltijas jūrā.

Ūdeņu un attālās izpētes eksperti un pētnieki no Vides risinājumu institūta (VRI) seminārā demonstrēs modernas attālās izpētes savienošanu ar lauka izpētes datiem, lai gūtu visaptverošu informāciju par barības vielu koncentrācijām un izplatību ūdens tilpēs, kā arī attīstītu pārdomātu barības vielu ieplūdes samazināšanas stratēģiju. VRI pētnieki dalīsies arīdzan labās prakses pieredzē, organizējot starptautisku ezeru izpētes vasaras skolu un izstrādājot ilgtspējīgu ezeru apsaimniekošanas plānu, sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem, ezeru apsaimniekotājiem, uzņēmējiem un citām ieinteresētajām pusēm.

Ar Waterchain noslēguma semināra programmu iespējams iepazīties zemāk:

""

Seminārs tiek organizēts projekta “Rīcības pilota ūdens baseinos kā praktisks kaitīgo vielu ieplūdes samazināšanas rīks Baltijas jūrā” (Akronīms – WATERCHAIN) Nr. CB50 ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta ERAF Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma INTERREG IVA 2014. – 2020 un līdzfinansē LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.  

Vairāk par projektu WATERCHAIN