Bioekonomika – lauku renesanses stūrakmens

Aicinām iepazīties ar interaktīvu ziņojumu par piecu valstu pieredzi projektā RDI2CluB un paveiktā ietekmi uz bioekonomikas attīstību Baltijas jūras reģionā.

Lai nodrošinātu gudras un ilgtspējīgas bioekonomikas izaugsmi, RDI2CluB projekta partneri no Latvijas, Somijas, Igaunijas, Norvēģijas un Polijas jau trešo gadu strādā pie bioekonomikas inovācijām labvēlīgas vides radīšanas. RDI2CluB publicētajā ietekmes ziņojumā iespējams iepazīties ar strauji augošu starptautisku sadarbības tīklu Biobord un tā radītajiem bioekonomikas risinājumiem. Ietekmes ziņojums izveidots sadarbībā ar Somijas jaunuzņēmumu AskKauko. Uzņēmums piedāvā jaunu ietekmes novērtēšanas pieeju, apvienojot stāstu veidošanu, vizuālos elementus, atvērtos datus un interaktīvus risinājumus. Ar ietekmes ziņojumu iespējams iepazīties šeit.

""

 Kā uzsvērts ietekmes ziņojuma ievadā, “laukiem ir pienācis laiks piedzīvot renesansi! Līdz ar svaigu gaisu, tīru ūdeni, skaistām un bagātīgām ainavām lauku reģioni ir nenovērtējams resurss. Savukārt lauku kopienas, kuru spēkos ir attīstīt gudrus bioekonomikas risinājumus, var sniegt būtisku artavu ekonomikas izaugsmē.” Ietekmes ziņojums demonstrē risinājumus, kas tapuši starptautiskas sadarbības un koprades procesā. Tos izstrādājuši Centrālās Somijas reģions, Norvēģijas Iekšzemes reģions, Świętokrzyskie Voivodeship reģions Polijā un Vidzemes reģions Latvijā.

RDI2Club laikā tapuši šādi risinājumi:

  1. Biobord – starptautisks tīkls un tiešsaistes platforma, kas paredzēta pētniekiem, uzņēmējiem, biznesa projektu attīstītājiem, politiku veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, lai satiktos, veidotu jaunas sadarbības un inovatīvus risinājumus bioekonomikas attīstībai;
  2. Waaku – tiešsaistes aplikācija, kurā Somijas lauku uzņēmēji var atrast nepieciešamos pakalpojumus, piegādātājus un darbiniekus;
  3. Videi draudzīgu apkures risinājumu aktualizēšana gaisa kvalitātes un dzīves apstākļu uzlabošanai Polijas spa tūrisma pilsētās;
  4. Jaunāko tehnoloģiju pielietošana un zināšanu nodošana augstas pievienotās vērtības bioloģiskās lauksaimniecības attīstīšanai Latvijā;
  5. Starptautiska multisektorāla tīkla attīstīšana ilgtspējīgai savvaļas dzīvnieku populācijas pārvaldībai Ziemeļu puslodē.

Ietekmes ziņojumā iespējams iepazīties ar Latvijai piemērota bioekonomikas risinājuma prototipu, ko izstrādājis Vides risinājumu institūts. Tajā piedāvātas idejas bioloģiskās augkopības procesu uzlabošanai, pielietojot dronu tehnoloģijas un audzējot augstas pievienotās vērtības produkciju. Raksturojot globālo tirgus situāciju, Vides risinājumu institūts norāda: “Šobrīd novērojams augošs pieprasījums pēc bioloģiski audzētiem produktiem un izejvielām. Latvijas augstvērtīgā un tīrā augsne ir ideāli piemērota nišas kultūru audzēšanai, kas zemniekiem spēj nodrošināt teju 10 reizes lielākus ienākumus no katra hektāra nekā no kultūrām, kas audzētas konvencionāli. Mums vajadzētu izmantot šīs iespējas, taču šobrīd trūkst zināšanas gan par augiem, gan to audzēšanas procesiem un tirgus potenciālu.” Tieši ar šādiem izaicinājumiem strādā Vides risinājumu institūta komanda. Ar institūta izstrādāto bioekonomikas risinājuma prototipu iespējams iepazīties šeit

Par projektu

RDI2CluB (Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos) ir daļa no Baltijas jūras reģiona programmas 2014 – 2020 projektu ģimenes, 1. prioritārā virziena “Inovācijas spējas” ietvaros. Prioritārais virziens veltīts pasākumiem, kas stiprina Baltijas jūras reģiona spēju radīt un komercializēt inovācijas.

Mūsu mērķis ir apvienot bioekonomikas inovāciju tīklus, dalīties ar idejām, veidot partnerības un strādāt kopā, lai attīstītu praktiski pielietojamas bioekonomikas uzņēmējdarbības iespējas. Kopā mēs radām zināšanas un vairojam izpratni par ilgtspējīgas bioekonomikas uzņēmējdarbības potenciālu Baltijas jūras reģionā. Lai veicinātu starptautisko sadarbību, esam izveidojuši Biobord tiešsaistes platformu, kas kopā ar maziem un vidējiem uzņēmumiem tiek testēta un uzlabota.

 

Informāciju sagatavoja:

INESE SUIJA – MARKOVA

RDI2CluB Vides risinājumu institūta koordinatore

inese.suija@videsinstituts.lv

 

Papildu informācija par projektu:

RDI2CluB mājas lapā: https://rdi2club.eu

Biobord platformā:  https://biobord.eu