Bioekonomikas inovācijas lauku reģionos

Projekts “Biobords vieno” turpina paraugprojektā “RDI2CluB” iesākto bioekonomikas attīstības ciklu vairākās Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās. Balstoties uz “RDI2CluB” izstrādātajiem rīcības plāniem, stiprināta un popularizēta starptautiskā inovāciju sadarbības platforma Biobord un īstenoti vairāki pilotprojekti. Vides risinājumu institūts (VRI) sadarbībā ar partneriem no JAMK Lietišķo zinātņu universitātes (Somija), Inland Norway Lietišķo zinātņu universitāti (Norvēģija) un Izglītības un Sociālā dialoga fondu PRO CIVIS (Polija) īstenos pilotprojektu, kā pārrobežu sadarbībā radīt inovatīvus tehnoloģiskus risinājumus savvaļas dzīvnieku noteikšanai un uzskaitei.

Projekta mērķis:

Pārbaudīt koprades dialogā un pārrobežu sadarbībā balstītu inovācijas procesu bioekonomikas risinājumu attīstībai.

Projektā plānotās aktivitātes:

  1. Transnacionālo inovāciju pilotprojektu īstenošana trīs tematiskajās grupās: pārtikas inovācijas, meža inovācijas un tehnoloģiju inovācijas.  
  2. Inovatīvudarba metožu kopuma izstrāde partneru savstarpējai sadarbībai Biobord tīkla ietvaros.
  3. Biobord darbības modeļa atjaunošana un pilnveide.

Projekta rezultāti:

Vadošais partneris:

JAMK Lietišķo zinātņu universitāte (Somija)

Partneri: 

1. JAMK Lietišķo zinātņu universitāte (Somija)

2. KRINOVA  inkubators un zinātnes parks (Zviedrija)

3. Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)

4. Inland Norway Lietišķo zinātņu universitāte (Norvēģija)

5. Vides risinājumu institūts (Latvija)

6. Uzņēmums Tretorget Ltd (Norvēģija)

7. Ekonomiskā asociācija “Paper province” (Zviedrija)

8. Izglītības un Sociālā dialoga fonds PRO CIVIS (Polija)

Asociētie partneri:

1. Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā (Latvija)

2. Latvijas pārtikas bioekonomikas klasteris (Latvija)

3. Somijas Mežu centrs (Somija)

4. Starahovices biznesa inkubators (Polija)

5. Norvēģijas Mežsaimniecības asociācija (Norvēģija)

6. Uzņēmums KSN Metsä Ltd (Somija)

7. Uzņēmums Vesannon Siemen Ltd (Somija)

8. Uzņēmums FeltGIS Ltd (Norvēģija)

9. Uzņēmums Sør-Hedmark Næringhage Ltd (Norvēģija)

10. Uzņēmums Silviforum Ltd (Norvēģija)

11. Uzņēmums Sør-Østerdal Næringhage Ltd (Norvēģija)

12. Uzņēmums Inno-UT Ltd (Norvēģija)

13. Vermlandes reģions (Zviedrija)

14. Zviedrijas meža aģentūra (Zvierija)

15. Pērnavas apriņķa attīstības centrs (Igaunija)

16. Pārtikas un veterinārais dienests (Latvija)

17. Valsts Meža dienests (Latvija)

Projekta īstenošanas laiks: 2020.10.01–2021.09.30 (12 mēneši)

Projekta partnera finansējums projektā (EUR): 86725.00

VRI projekta saturiskā vadītāja: Inese Suija–Markova, inese.suija@vri.lv

VRI projekta administratīvais vadītājs: Roberts Rotbergs, roberts.rotbergs@vri.lv

Projekta finansētājs: Interreg Baltijas jūras reģions 2014.-2020. gadam

Līdzfinansē: Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un projekta partneri.

Projekta mājaslapa: šeit.