Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos

(RDI2CluB) Nr. R043

Bioekonomika ietver atjaunojamo bioloģisko resursu ražošanu un to pārveidošanu pārtikā, lopbarībā un citos bioloģiskas izcelsmes produktos un bioenerģijā. Baltijas jūras reģiona (BJR) lauku teritorijas ir bagātas ar dabas resursiem, taču to bioekonomisko potenciālu līdz šim nav bijis iespējams pilnvērtīgi izmantot ierobežotā cilvēku resursa un vietējo biznesu, politikas, zinātnes un sabiedrības sadarbības trūkuma dēļ. Projekta laikā plānots atbalstīt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu bioekonomikas nozares izaugsmi BJR lauku teritorijās. Starptautiska projekta komanda attīstīs bioekonomikas profilu specifiski katram iesaistītajam reģionam – Vidzeme (Latvija), Centrālā Somija/Saarijärvi (Somija), Innlandet/ Hedmark (Norvēģija), Swietokrzyskie (Polija) un Igaunijai.

Mērķis:

Projekta mērķis ir atbalstīt viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu bioekonomikas nozares izaugsmi Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās.

Aktivitātes:

Projektā plānotas sekojošas aktivitātes:

  1. identificēt potenciālās bioekonomikas nozares un sadarbības iespējas jaunu uzņēmējdarbību attīstībai un inovāciju ieviešanai, kas piemērotas projektā iesaistīto reģionu specifikai;
  2. izstrādāt rīcības plānu bioekonomikas klasteru un inovācijas sistēmas izveidei, atbilstoši katra projektā iesaistītā reģiona specifikai;
  3. izstrādāt bioekonomikas inovāciju vadības modeli;
  4. pārbaudīt modeļa darbību praksē, izmantojot pilotprojektus un atvērto virtuālo platformu.

VRI piedalās Vidzemes reģiona bioekonomikas profila izstrādē, bioekonomikas klastera un inovāciju ekosistēmas attīstīšanas rīcības plāna izveidē, kā arī bioekonomikas inovāciju vadības modeļa izstrādē. VRI būs atbildīgs par izstrādātā modeļa piemērotības pārbaudi visos iesaistītajos reģionos.

Rezultāti: 

Projekta norise: 2017. gada septembris – 2020. gada septembris

Vadošais partneris: JAMK Lietišķo zinātņu universitāte (Somija)

Partneri: JAMK Lietišķo zinātņu universitāte (Somija), Centrālās Somijas reģionālā padome (Somija), Uzņēmums SSYP Kehitys Oy Ltd. (Somija), Inland Norway Lietišķo zinātņu universitāte (Norvēģija), Hedmarkas apgabala padome (Norvēģija), Uzņēmums Tretorget Ltd (Norvēģija), Reģionālais zinātnes un tehnoloģiju centrs (Polija), Świętokrzyskie Vojevodiste (Polija), Izglītības un Sociālā dialoga fonds PRO CIVIS (Polija), Vides risinājumu institūts (Latvija), Vidzemes plānošanas reģions (Latvija), Stokholmas vides institūta Tallinas birojs (Igaunija).

Asociētie partneri: Igaunijas Lauku lietu ministrija (Igaunija), WUR – Wageningen ekonomikas izpētes institūts (Nīderlande), Uzņēmums BitComp grupa (Somija), Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris (Latvija), BSSSC – Baltijas valstu subreģionālās sadarbības organizācija (Norvēģija), Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā (Latvija).

VRI projekta saturiskais vadītājs: Inese Suija-Markova, inese.suija@videsinstituts.lv

VRI projekta administratīvais vadītājs: Roberts Rotbergs, roberts.rotbergs@videsinstituts.lv

Projekta finansētājs: Interreg Baltijas jūras reģions 2014.-2020. gadam

Projekta mājas lapa pieejama šeit

Projekta Facebook lapa pieejama šeit

Vides-risinajumu-instituts-field-and-forest