Bioloģiskajai lauksaimniecībai pielāgojami Latvijas savvaļas augi

Vides risinājumu institūta pētnieki iepazīstina ar deviņiem Latvijas savvaļā augošiem ārstniecības un aromātiskajiem augiem, kurus iespējams pielāgot audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Ar pieredzi šo augu izpētē Dr. Arta Kronberga bija aicināta dalīties tiešsaistes konferencē “Selekcijas un sēklaudzēšanas sektora inovācijas bioloģiskajām pārtikas sistēmām”.

"Smaržīgā

Vides risinājumu institūta pētnieki sadarbībā ar bioloģisko saimniecību SIA “Field and Forest” un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu pēta deviņu savvaļas pavasara augu sugu potenciālu audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā – gaiļbiksīte (Primula veris), smaržīgā madara (Galium odoratum), parastā zalktene (Daphne mezereum), parastā māllēpe (Tussilago farfara), pļavas silpurene (Pulsatilla pratensis), parastā kreimene (Convallaria majalis), efeju sētložņa (Glechoma hederacea), lielā strutene (Chelidonium majus) un raspodiņš (Alchemilla spp.).

“Latvijā savvaļā augošajiem ārstniecības un aromātiskajiem augiem piemīt augsts potenciāls audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Tos iespējams izmantot kā vērtīgu izejvielu medicīnas, kosmētikas un pārtikas produktu ražošanā. Tajā pašā laikā vairāk nekā 90% no izmantotajiem ārstniecības augiem šobrīd tiek ievākti savvaļā. Šo augu kultivēšana lauksaimniecības apstākļos ļautu nodrošināt augošo tirgus pieprasījumu, tādējādi samazinot spiedienu uz savvaļas populācijām,” stāsta pētījuma zinātniskā vadītāja Dr. Arta Kronberga.

Noskaties VRI pētnieku prezentāciju “Selekcijas un sēklaudzēšanas sektora inovācijas bioloģiskajām pārtikas sistēmām” konferencē. 

Zinātnieki pēta arī savvaļas ārstniecības un aromātisko augu ķīmisko sastāvu, un kā aktīvo vielu daudzumu ietekmē dažādi ārējie faktori, piemēram, vieta kur tie aug un klimata apstākļi. Kā stāsta Dr. Arta Kronberga, “plānojam, ka, izstrādājot kultivēšanas metodes, varēsim bioloģiskajā lauksaimniecībā audzēt šos augus ar stabilu aktīvo vielu daudzumu, kas, savukārt, ir ārkārtīgi būtiski medicīnas, kosmētikas un pārtikas produktu ražošanā.”

Pavasara augu izpēte norisinās projekta “Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā” (Nr. 1.1.1.1/18/A/043) ietvaros. Tas tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF),  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” atbalstu.

Vairāk par pētījuma gaitu un projektu iespējams uzzināt šeit.