Bioloģiski kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļi no ārstniecības augu pārstrādes blakusproduktiem

Vides risinājumu institūta (VRI) zinātnieki izstrādās bioloģiskus kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļus no  ārstniecības augu ēterisko eļļu blakusproduktiem. Paredzēts, ka tie palīdzēs aizstāt lauksaimniecībā plaši pielietotos ķīmiskos pesticīdus.

"Ārstniecības

Tradicionālā pieeja kaitēkļu ierobežošanai lauksaimniecībā ir sintētisko insekticīdu jeb pesticīdu izsmidzināšana, kas bioloģiskajā lauksaimniecībā ir aizliegta. Šobrīd pieaug atbalsts tieši bioloģiskajai lauksaimniecībai. Galvenais iemesls tam ir bažas par konvencionālajā lauksaimniecībā izmantoto pesticīdu ietekmi uz cilvēka veselību un vides kvalitāti. Tajā pašā laikā Latvijā pesticīdu lietošanas apjoms pēdējos gados nedaudz, bet pakāpeniski pieaug. Līdzīga tendence novērojama arī Eiropas Savienībā (ES) kopumā, tādēļ ES dalībvalstis izstrādājušas Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju. Tajā plānots līdz 2030. gadam samazināt ķīmisko pesticīdu izmantošanu par 50%. Neskatoties uz to, pārmaiņas pesticīdu lietošanā ne Latvijā, ne ES kopumā nenotiek pietiekamā ātrumā.

Kā alternatīvu sintētiskajiem pesticīdiem Vides risinājumu institūts izstrādās augu izcelsmes bioloģiskus kukaiņu atbaidīšanas līdzekļus. Lai to paveikt, pētījuma procesā VRI zinātnieki sadarbosies ar bioloģiski sertificēto saimniecību un ēterisko eļļu ražotāju SIA “Field and Forest”. Rezultātā pētījuma komanda izstrādās kaitēkļu atbaidīšanas līdzekli, ko varēs pielietot gan konvencionālajā, gan bioloģiskajā lauksaimniecībā.

"Kāpostu

"Siltumnīcu

"Persiku

Pirmais solis bioloģisko kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļa izstrādē būs ēterisko eļļu ražošanas blakusproduktu ķīmiskā novērtēšana un līdzekļa izstrāde VRI analītiskās ķīmijas laboratorijā. Sākumā SIA “Field and Forest” ēterisko eļļu ražošanā no bioloģiski audzētiem ārstniecības un aromātiskajiem augiem iegūs blakusproduktus, kuri joprojām satur bioloģiski aktīvo vielu savienojumus. Pēc tam VRI zinātnieki no tiem izstrādās bioloģisku kaitēkļu atbaidīšanas līdzekli.

Pētījuma otrajā solī VRI praktiskās entomoloģijas laboratorijā veiks izstrādātā kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļa efektivitātes pārbaudes uz kukaiņiem. Efektivitātes novērtējumu pētnieki veiks uz trijām kukaiņu sugām – persiku laputs (Myzus persicae), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum) un kāpostu baltenis (Pieris brassicae). Šīs sugas nodara būtisku kaitējumu lauksaimniekiem gan Latvijā, gan citās valstīs. Tie labprāt barojas ar dažādām lauksaimniecības kultūrām, tāpēc spēj nodarīt lielāku kaitējumu nekā citi mūsu reģionā sastopamās kaitēkļi.

Trešajā un noslēdzošajā pētījuma solī VRI pārbaudīs izstrādātā kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļa ietekmi uz augu fizioloģiju. Tas norisināsies VRI laukaugu pētniecības laboratorijā. Šiem izmēģinājumiem pētnieki izvēlējušies divus augus – gurķus un kāpostus. Tie zināmi kā nozīmīgākie persiku laputs, siltumnīcu baltblusiņu un kāpostu balteņa barošanās avoti. Pētnieki centīsies noskaidrot, kā kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļa izmantošana ietekmē gurķu un kāpostu attīstību, piemēram, to svaru, lapu augšanu un hlorofila daudzumu.

Pētījums tiek veikts projekta “Ēterisko eļļu destilācijas atlikumi kā potenciāla izejviela ilgtspējīgiem augu izcelsmes produktiem ar repelentu iedarbību” (Nr. 1.1.1.1/20/A/096) ietvaros. Projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros.

Vairāk par projektu šeit.