Biorafinēšanas pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā zinātniskā konferencē Grieķijā

Šī gada 28.–31. augustā  Salonikos, Grieķijā, norisinājās 70. starptautiskais kongress, ko rīkoja Ārstniecības augu un dabas produktu pētniecības biedrība (Society for Medicinal Plant and Natural Product Research GA). Ikgadējā kongresa mērķis ir paplašināt esošās zināšanas un iegūt jaunu pieredzi saistībā ar dabas vielām, to produktiem un izpēti, kā arī nodibināt jaunus sadarbības kontaktus ar citu valstu nozares pārstāvjiem.

Kongresā tika prezentēti arī ERAF finansētā projekta “Biorafinēšanas pieeja bioloģiski aktīvu kosmētikas izejvielu ieguvei no ārstniecības augu pārstrādes un augu šūnu kultivēšanas blakusproduktiem” (Nr. 1.1.1.1/19/A/075) ietvaros iegūtie rezultāti.

Nodibinājuma “Vides risinājumu institūts” vadošā pētniece un ķīmijas laboratorijas vadītāja Dr. Ilva Nakurte (attēlā pie stenda referāta) prezentēja bioaktīvo savienojumu valorizācijas rezultātus no ārstniecības kumelīšu (Matricaria recutita) ēteriskās eļļas destilācijas procesu blakusproduktiem (Valorization of bioactive compounds from Matricaria recutita essential oil distillation process by-products). Viens no galvenajiem secinājumsiem, kas iegūts, izvērtējot iegūtos rezultātus, – atkritumi, kas paliek pāri pēc kumelīšu augu apstrādes,  aizvien bagātīgi satur vaskus, ēteriskās eļļas, herniarīnu un umbelliferonu, kas bieži tiek izmantoti kosmētikas rūpniecībā, jo šiem savienojumiem piemīt spēcīga UV absorbcija un antioksidatīvās īpašības.

Ilva Nakurte
VRI vadošā pētniece Dr. Ilva Nakurte. Foto: VRI

SIA “Alternative Plants” pētniece Anna Ramata-Stunda sniedza ieskatu parastā kadiķa (Juniperus communis) un Ruiša pūķgalves (Dracocephalum ruyschiana) augu šūnu kultivēšanas produktu un blakusproduktu ķīmiskajā sastāvā, salīdzināja dažādu šķīdinātāju efektivitāti aktīvo savienojumu ekstrakcijā un novērtēja minēto augu šūnu kultūru bioaktivitāti (Cell cultures of Dracocephalum ruyschiana and Juniperus communis – valuable sources of skin protecting and regenerating compounds). Savukārt SIA “Alternative Plants” pētnieks Mārtiņš Borodušķis (attēlā pie postera kopa ar kolēģi Annu Ramatu-Stundu) sava stenda referāta ietvaros (Juniperus communis cell culture derived extracts for skin protection and regeneration) prezentēja parastā kadiķa ekstraktu aktivitātes rezultātus dažādos in vitro eksperimentos.  Abu augstāk minēto pētījumu ķīmiskā sastāva un bioaktivitātes rezultāti pierāda šo augu šūnu kultūru augsto potenciālu kosmētikas sastāvdaļu izstrādē.

Anna Ramata Stunda Martins Boroduskis
SIA "Alternative plants" pētnieki Mārtiņš Borodušķis un Anna Ramata-Stunda. Foto: VRI
Anna Ramata-Stunda
Pētniece Anna Ramata-Stunda. Foto: VRI

Prezentāciju kopsavilkumi konferences tēžu grāmatā:

Pētījums tiek veikts projekta “Biorafinēšanas pieeja bioloģiski aktīvu kosmētikas izejvielu ieguvei no ārstniecības augu pārstrādes un augu šūnu kultivēšanas blakusproduktiem” (Nr. 1.1.1.1/19/A/075) ietvaros. Projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.

Vairāk par projektu ŠEIT