Biorafinēšanas projekts GENP 2022 kongresā Horvātijā

Šī gada 27.–28. oktobrī Porečā, Horvātijā,  norisinājās 4. starptautiskais kongress “Zaļa dabisko produktu ekstrakcija” (Green Extraction of Natural Products, GENP 2022), ko rīkoja Zagrebas universitātes Pārtikas tehnoloģiju un biotehnoloģiju fakultāte. 

Kongress veltīts lauksaimniecības un pārtikas atkritumu valorizācijai, bioprocesu resursiem un inovatīvām konversijas tehnoloģijām, kas ļauj iegūt ilgtspējīgas izejvielas parfimērijas, kosmētikas, farmācijas, pārtikas, biodegvielas, ķīmijas un enerģētikas nozarēm, kā arī zaļās ķīmijas tirgum.

Kongresā Vides risinājumu institūta vadošā pētniece Dr. Laura Pastare prezentēja arī ERAF finansētā projekta “Biorafinēšanas pieeja bioloģiski aktīvu kosmētikas izejvielu ieguvei no ārstniecības augu pārstrādes un augu šūnu kultivēšanas blakusproduktiem” (Nr. 1.1.1.1/19/A/075) ietvaros iegūtos rezultātus.

Laura Pastare Vides risinājumu institūts
VRI vadošā pētniece Dr. Laura Pastare. Foto: VRI

Ziņojums “Bioaktīvu kosmētikas izejvielu iegūšana no ārstniecības kumelītes (Matricaria chamomilla) pārstrādes blakusproduktiem, izmantojot superkritisko šķidruma ekstrakciju” (Bioactive cosmetic ingredients from super-critical fluid extracts of Matricaria chamomilla industrial processing by-products) pieejams kongresa tēžu krājumā. 

Pētījums tiek veikts projekta “Biorafinēšanas pieeja bioloģiski aktīvu kosmētikas izejvielu ieguvei no ārstniecības augu pārstrādes un augu šūnu kultivēšanas blakusproduktiem” (Nr. 1.1.1.1/19/A/075) ietvaros. Projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.

Vairāk par projektu ŠEIT