Burtnieka izpētē testētas VRI lidojošās laboratorijas iespējas

Izmantojot attālās izpētes datus, kas ievākti ar lidojošo laboratoriju ARSENAL, Vides risinājumu institūta (VRI) pētnieki veikuši ezera krastu apauguma klasifikāciju un ūdens platības izmaiņu novērtēšanu.

Lai aptvertu visu ezera apauguma platību un klasificētu tā veģetāciju, pētnieki izmantoja hiperspektrālos un lāzerskenēšanas LiDAR datus, kā arī augstas izšķirtspējas aerofoto, kas ievākti, izmantojot ARSENAL. Rezultātā novērtēts, ka ezera piekrastē 370 ha klāj niedres, 299 ha meldri, 200 ha lēpes, bet 40 ha vilkvāles. Burtnieka ezera atklātā ūdens spoguļa platība 2014. gada 25. jūlijā bija 3379 ha. Koku un krūmu segums 250 metru platājoslā gar ezera krastu aizņem 511 ha.

"Burtnieka

"Burtnieka

Savukārt, izmantojot lāzerskenēšanas tehnoloģiju LiDAR, pētnieki noteica arī niedru kopējo biomasu – 1920 tonnas.

"Niedru

No LiDAR lāzerskenēšanas datiem izveidots arī Burtnieka un tā apkārtnes reljefa augstuma modelis. Ar modelēšanas metodi pētnieki noteica, cik lielā teritorijā paredzami plūdi, ja Burtnieka ūdens līmenis celtos par 1 vai 2 metriem. Jūlija beigās Burtnieka ūdens līmenis bija 42.5 metri un ūdens virsmas platība 3859 ha, bet, ja līmenis celtos par 1 m (43.5 m), tad ūdens virsmas platība būtu 4342 ha. Savukārt, ja ūdens līmenis celtos par 2 m (44.5 m), tad ūdens virsma izplestos 5566 ha lielā teritorijā.

Modelēšanas rezultātā noskaidrots, ka pakāpeniski applūst zemākās teritorijas ap Burtnieku, īpaši upju grīvas (pie Rūjas un Sedas). Savukārt, aizsargdambis pie Silzemnieku poldera var aizsargāt teritoriju no applūšanas līdz pat 3 metru ūdenslīmeņa kāpumam. 

"Digitālais

Attālās izpētes dati, kas ievākti ar pētniecības lidmašīnu, sniedz ievērojami detalizētāku un precīzāku informāciju nekā satelīta dati. Līdz ar to detalizētam Burtnieka ezera stāvokļa un izmaiņu novērtējumam būtu ieteicams arī turpmāk izmantot aviācijā bāzētus attālās izpētes datus. Tādā veidā iespējams monitorēt ezera izmaiņas pa gadiem.