Burtnieku novada skolēni apgūst iemaņas Burtnieka ezera izpētē

Pirmdien, 5.oktobrī Burtnieku Ausekļa vidusskolas un Rencēnu pamatskolas skolēni iemēģināja prasmes Burtnieka izpētē. Kopā ar kvalificētiem Vides risinājuma institūta (VRI) un Latvijas Hidroekoloģijas institūta (LHEI) zinātniekiem skolēni ielūkojās ezera barības ķēdē un uzzināja, kādas sekas tajā var atstāt klimata pārmaiņas.

"Butnieka

Par globālajām klimata pārmaiņām un to sekām skolēni lielākoties uzzina no dabas zinību grāmatām, tomēr svarīgi saprast, kur tās sastopamas apkārtējā vidē. Lai pētītu, kā Burtnieka ezera veselības stāvokli ietekmē klimata pārmaiņu izraisītās sekas, skolēni kopā ar zinātniekiem analizēja ezera barības ķēdes struktūru. Drosmīgākie un spēcīgākie piedalījās zivju paraugu ievākšanā, to šķirošanā, svēršanā, mērīšanā un kuņģa satura izpētē. Līdz ar zivju paraugiem zinātnieki demonstrēja ezerā mītošās gliemenes un dreisēnas. Savukārt, lai uzzinātu, kā izskatās ezera mazākie iemītnieki – fitoplanktons un zooplanktons, skolēni ielūkojās zinātniskajos mikroskopos. Tajos bija redzamas arī tādas fitoplanktona sugas kā toksiskās zilaļģes, kuru pastiprināta ziedēšana vasaras sezonā var negatīvi ietekmēt ezera ekoloģisko stāvokli.

"Skolēniem

"Mikroskopos

Pētniecība Burtniekā norisinās jau 3.gadu, tomēr šogad pirmo reizi tiek pētīts klimata pārmaiņu pastiprinātais fenomens – zilaļģu ziedēšana un tās ietekme uz ezera ekosistēmas funkcionēšanu, stabilitāti un bioloģisko daudzveidību. Pētniecības rezultāti tiks izmantoti, lai izstrādātu zinātniski pamatotus priekšlikumus ilgtspējīgai ezera apsaimniekošanai.

"Burtnieku

"Skolēni

"Drosmīgākie

"VRI

Izpētes ietvaros līdz nākamā gada maijam zinātnieki pētīs gan Burtnieka, gan Alūksnes ezeru. Rezultāti visiem interesentiem būs pieejami izpētes projekta tīmekļa vietnē un pašvaldībās. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instruments un to līdzfinansē VRI un LHEI.

Vairāk par projektu