Burtnieku novada skolēni ielūkosies Burtnieka barības ķēdē

Pirmdien, 5.oktobrī Burtnieku Ausekļa vidusskolas un Rencēnu pamatskolas skolēni kopā ar zinātniekiem no Vides risinājumu institūta (VRI) un Latvijas Hidroekoloģijas institūta (LHEI) ielūkosies Burtnieka ezera barības ķēdē un pētīs klimata pārmaiņu izraisīto seku ietekmi uz ezera ekosistēmu.

"Caur

Rūpējoties pašiem par savu veselību, nepieciešams apzināt un sakopt vidi sev apkārt. Burtnieku novadā ezers ir viens no lielākajiem dabas resursiem, taču tā veselības stāvokli būtiski ietekmē gan globālās klimata pārmaiņas, gan barības vielu ieplūde no lauksaimniecības zemēm un mājsaimniecībām. Apzinoties, ka nākotnē šie procesi var ietekmēt ne tikai ezera, bet arī vietējo iedzīvotāju veselību, Burtnieku novada pašvaldība sadarbībā ar VRI 2013.gadā uzsāka padziļinātu ezera stāvokļa izpēti un gudras ezera apsaimniekošanas stratēģijas izstrādi. Skolēniem būs iespēja iesaistīties šī gada izpētes posmā, kurā caur barības ķēdi pētnieki analizēs klimata pārmaiņu seku ietekmi uz ezeru.

"Zivju

Barības ķēde ir ezera mugurkauls. Tās struktūra un veselības stāvoklis lielā mērā ietekmē ezera ekoloģisko kvalitāti. Līdz ar to, lai noteiktu cēloņus paaugstinātai zilaļģu ziedēšanai  un krastu aizaugšanai Burtnieka ezerā, kā arī novērtētu , vai ezera veselības stāvoklis var kaitēt vietējo iedzīvotāju veselībai, zinātnieki veic detalizētu barības ķēdes izpēti.  Tās pētniecība kopumā noris sešos posmos – fitoplanktona (aļģu) un zooplanktona izpēte caur mikroskopiem; gliemeņu uzvedības analīze; zivju paraugu ievākšana; paraugu svēršana un mērīšana; kā arī zivju kuņģa satura izpēte.

Izpētes projekta ietvaros līdz nākamā gada maijam zinātnieki pētīs ne tikai Burtnieka, bet arī Alūksnes ezeru. Rezultāti visiem interesentiem būs pieejami projekta tīmekļa vietnē un pašvaldībās. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instruments un to līdzfinansē Vides risinājumu institūts un Latvijas Hidroekoloģijas institūts.

Vairāk par projektu