Cik ražas iespējams iegūt, kultivējot dažādas pavasara augu sugas?

Pavasara-augi-vides-risinajumu-instituts-silpurene

Vides risinājumu institūta (VRI) pētnieki sadarbībā ar lauksaimniecības ekspertiem un bioloģisko saimniecību SIA “Field and Forest” un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu īsteno projektu ar mērķi radīt inovatīvas tehnoloģijas deviņu savvaļas pavasara ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanai bioloģiskos audzēšanas apstākļos potenciālai komerciālai izmantošanai medicīnā, kosmētikā un pārtikā.

2022. gada sākumā projekts ir ievirzījies finiša taisnē. Noslēgušies lauka izmēģinājumi un tiek apkopoti projekta iegūtie rezultāti, lai izstrādātu praktiskus ieteikumus pētīto sugu audzēšanai. Novērojumi liecina, ka pētītās deviņas sugas bija ļoti atšķirīgas un katrai ir savi komerciālas audzēšanas izaicinājumi.

Viena no atšķirīgām īpašībām ir tas, cik reizes gadā katrai no sugām iespējams ievākt ražu. Piedāvājam iepazīties ar mūsu projekta gaitā novēroto ražas biežumu gadā!

Pavasara augu ražas ievākšanas biežums gadā

Gaiļbiksīte (Primula veris),

Ziediem -1

Smaržīgā madara (Galium odoratum)

Lakstiem -2

Parastā zalktene (Daphne mezereum)

Viena reize vairākos gados

Parastā māllēpe (Tussilago farfara)

Ziediem -1, lapām 2-3

Pļavas silpurene (Pulsatilla pratensis)

Ziediem -2

Parastā kreimene (Convallaria majalis)

Ziediem un lapām -1

Efeju sētložņa (Glechoma hederacea)

Lakstiem -2

Lielā strutene (Chaledonium majus)

Lakstiem -4

Raspodiņš (Alchemilla spp.)

Lakstiem 1-2

 

Projekta gaitā kultivētie pavasara augi. Kreisajā kolonnā (no augšas): efeju sētložņa, parastā zalktene, smaržīgā madara. Vidējā kreisajā kolonnā (no augšas): lielā strutene un parastā kreimene. Vidējā labajā kolonnā (no augšas): parastā māllēpe, pļavas silpurene. Labajā kolonnā (no augšas): gailļbiksītes un raspodiņš. Attēli: VRI.

Projekta gaitā kultivētie pavasara augi. Kreisajā kolonnā (no augšas): efeju sētložņa, parastā zalktene, smaržīgā madara. Vidējā kreisajā kolonnā (no augšas): lielā strutene un parastā kreimene. Vidējā labajā kolonnā (no augšas): parastā māllēpe, pļavas silpurene. Labajā kolonnā (no augšas): gailļbiksītes un raspodiņš. Attēli: VRI.

Projekts “Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā” (Nr. 1.1.1.1/18/A/043) tiek veikts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” atbalstu.

Dalies: