Copernicus Ārkārtas situāciju pārvaldības pakalpojums (CEMS) palīdz novērtēt plūdus Latvijā

Nelabvēlīgu laika apstākļu (gruntsūdeņu spiediena paaugstināšanās, ledus sastrēgumi, gaisa temperatūru izmaiņas) ietekmē tādās Latvijas upēs kā Lielupe un Daugava novērojamas straujas ūdens līmeņa svārstības, kas nereti rezultējas negaidītos plūdos. Šī gada sākumā plūdi skāruši jau 40 – 50 mājas, kas atrodas Daugavas krastos. Savukārt Jelgavā Lielupes ūdens līmenis bija pārsniedzis vairāk nekā metru.

Lai veiksmīgāk sagatavotos un risinātu šāda veida notikumus, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pirmo reizi Baltijas valstīs aktivizējis CEMS. Rezultātā sagatavotas divas kartes, kurās apskatāmas plūdu skartās teritorijas Lielupes un Daugavas tuvumā. Karšu sagatavošanai izmantoti COSMO-Skymed un RADARSAT-2 satelītu dati.

Ar kartēm un papildu informāciju iespējams iepazīties šeit