Copernicus ārkārtas situāciju pārvaldības pakalpojums (CEMS) palīdz sagatavoties krīzes situācijām visā pasaulē

Copernicus nav tikai kosmosa programma, tās svarīgākais uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem veidot drošu vidi sev apkārt. Sentinel satelīti pārvietojas orbītā un piegādā vērtīgu informāciju par Zemi. Savukārt CEMS piegādātā informācija ļauj ātrāk un labāk sagatavoties riska situācijām, kā arī nepieciešamības gadījumā sniegt humāno palīdzību, pielietojot satelītu informācijā balstītus ārkārtas situāciju pārvaldības produktus.

CEMS ir viens no sešiem Copernicus pakalpojumiem, kas spēj nodrošināt Pasaules mēroga informāciju. Jau kopš 2012.gada CEMS balsta krīžu un ārkārtas situāciju uzraugus, civilās aizsardzības un humānās palīdzības organizācijas cīņā ar dabas katastrofām, cilvēku izraisītajām ārkārtas situācijām un humānajām krīzēm. Tas palīdz mazināt katastrofu draudus, kā arī risināt krīžu sekas.

CEMS palīdzējis plānot rīcības sekojošās ārkārtas situācijās:

  • Zemes nogruvums Frītaunā (Sjerra-leone). Izstrādātos CEMS risinājumu iespējams apskatīt šeit.
  • Zemestrīces Meksikā – 8.2 magnitūdu un 7.1 magnitūdu zemestrīces. Vairāk par CEMS dalību 8.2 magnitūdu zemestrīces risināšanā iespējams atrast šeit. Vairāk par CEMS dalību 7.1 magnitūdu zemestrīces risināšanā iespējams uzzināt šeit.
  • Mežu ugunsgrēki Gruzijā. Vairāk par CEMS iesaisti to risināšanā iespējams uzzināt šeit.

Par CEMS un tā pielietojumiem dažādās ārkārtas situācijās iespējams lasīt šeit.