Copernicus ārkārtas situāciju pārvaldības pakalpojums jau 7 gadus sniedz operatīvu atbalstu ārkārtas situācijās

Copernicus ārkārtas situāciju pārvaldības pakalpojums (Copernicus EMS) piedāvā globālus, daudzpusīgus un operatīvus datus un informāciju katastrofu riska mazināšanai. Tas jau kopš 2012.gada sniedz atbalstu ārkārtas situāciju pārvaldītājiem, kas iesaistīti dabas katastrofu, cilvēka radītu un humanitāro krīžu pārvaldībā visā pasaulē.

"Meža

Šajos 7 gados Copernicus EMS mērojis garu ceļu, nemitīgi attīstoties un piedāvājot jaunus pakalpojumus. Nesen Itālijā norisinājās seminārs, kurā Copernicus ārkārtas situāciju vadības lietotājiem tika prezentēta jaunākā sistēma – “Copernicus EMS 3.0”.

Copernicus EMS sastāv no divām galvenajām komponentēm:

Kartēšanas komponente – dažādās ārkārtas situācijās sniedz pakalpojumu, kurā pēc vajadzības tiek veidotas satelīta datos balstītas kartes un sagatavota ģeotelpiska informācija. Šim pakalpojumam ir globāls pārklājums un piegādātie dati ir izmatojami gan digitālā, gan izdrukātā versijā. Tādējādi Copernicus EMS sniedz zinātniskos datos balstītu informāciju precīzākai ģeotelpiskajai analīzei un operatīvu lēmumu pieņemšanai dažādās ārkārtas situāciju pārvaldības fāzēs: sagatavošanās, novēršanas, katastrofas riska samazināšanas, ārkārtas situāciju reaģēšanas un atgūšanās fāzēs;

"Sentinel

Savlaicīgas brīdināšanas komponente, kas sastāv no trīs sistēmām:

Eiropas plūdu uzraudzības sistēma, kas piedāvā pārskatu par notiekošajiem un spēj paredzēt gaidāmos plūdus pat līdz 10 dienām iepriekš;

Eiropas meža ugunsgrēku informācijas sistēma, kas piedāvā informāciju par mežu ugunsgrēkiem Eiropas, Tuvo austrumu un Ziemeļamerikas reģionos. Šī sistēma sniedz informāciju par mežu ugunsgrēku attīstību ar teju reālā laika precizitāti, kā arī informāciju par jau notikušiem ugunsgrēkiem;

Eiropas sausuma novērošanas centrs, kas sniedz nozīmīgu informāciju un brīdinājumus par sausumu, kas sastopams vai gaidāms Eiropā.

Vairāk par Copernicus ārkārtas situāciju pārvaldības pakalpojumu (Copernicus EMS) šeit.

Copernicus ir ambiciozākā Zemes novērošanas programma pasaulē. Tās ietvaros izveidota Zemes novērošanas satelītu flote “Sentinel”. Pateicoties šo tehnoloģiju sniegtajām iespējām, Copernicus nodrošina aktuālus brīvpieejas informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras, okeānu ekosistēmām, atmosfēru, drošību, ārkārtas situācijām un klimata pārmaiņām. Vides risinājumu institūts (VRI) ir Copernicus vēstnieks un akadēmiju tīkla pārstāvis Latvijā. VRI skaidro programmas piedāvātās iespējas valsts, uzņēmējdarbības un sabiedrības vajadzībām, organizē apmācību un informatīvos pasākumus. Kopš 2015.gada VRI sadarbojas ar Eiropas Kosmosa aģentūru un pielieto Copernicus satelītu datus dažādu vides un dabas resursu novērtēšanai.

Vairāk par VRI darbību Copernicus tīklos iespējams uzzināt šeit.

Vairāk par sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru iespējams uzzināt šeit.