Copernicus brīvpieejas un atvērtā koda programmatūras kopiena

Copernicus programma dienā saražo 12 terabaitus Zemes novērošanas datu. Tā ir trešais lielākais datu piegādātājs pasaulē. Pateicoties programmas atvērtajai pieejai, datiem var piekļūt ikviens interesents. Tomēr, lai šis datu apjoms iegūtu jēgu, tos nepieciešams pārvērst gala lietotājiem saprotamā formātā. Šī iemesla dēļ “Open Source Geospatial Foundation” iniciatīvas rezultātā izveidota kopiena, kuras ietvaros tiek piedāvāti noderīgi rīki, spraudņi un bibliotēkas, kas atvieglo Copernicus datu lietošanu.

Nozīmīgākais resurss kopienas uzturēšanai un Copernicus pakalpojumu lietotāju vajadzību apmierināšanai ir augstas kvalitātes atvērtie dati. Atvērto datu institūts (Open Data Institute) uzsver, ka kvalitatīviem atvērtajiem datiem jāatbilst sekojošām pazīmēm:

  • Tie ir ērti koplietojami;
  • Tie pieejami standartizētā un strukturētā formātā;
  • Tiek garantēta datu pieejamība un konsekvence laika gaitā;
  • Ir iespējams izsekot to izcelsmes avotus.

Plānots, ka līdz ar jaunā Copernicus Datu un informācijas piekļuves pakalpojuma (DIAS) izveidi, tiks sperts nozīmīgs solis ērtākai datu piekļuvei, koplietošanai un apstrādei. Copernicus pārstāvji lēš, ka DIAS varētu sākt darboties jau 2018.gada vidū.

Vairāk par kopienu, piedāvātajiem rīkiem, pieeju Copernicus datiem, Sentinel satelītu datu apstrādi, karšu izveidi un datu vizualizēšanu iespējams uzzināt šeit.