Copernicus datos balstīti risinājumi palīdz mazināt plūdu un krasta erozijas riskus

Lai mazinātu plūdu un krasta erozijas riskus, nepieciešams veikt pārdomātas un pamatotas ekosistēmu saglabāšanas, atjaunošanas un apsaimniekošanas darbības. Būtiski, lai darbības tiktu veiktas saskaņā ar ekosistēmu dabiskajiem procesiem. Lai atbalstītu šāda veida pasākumus, projekta FAST ietvaros izstrādāti vairāki Copernicus datos balstīti rīki un pakalpojumi.

Viens no izstrādātajiem atvērtās pieejas rīkiem ir MI-SAFE, kurā iespējams iegūt detalizētu informāciju par piekrastes veģetācijas modelēšanu, kā arī augstas izšķirtspējas simulēšanas piemēriem. Tajos parādīts, kā dabiskie biotopi spēj palīdzēt izstrādāt stratēģiskus plānus plūdu un krasta erozijas risku mazināšanai.

Vairāk par Copernicus datos balstītiem rīkiem un FAST projektu iespējams uzzināt šeit.