Copernicus lietotāju pulkam pievienojušies 1.6 miljardi pasaules iedzīvotāju

Pēdējo dažu nedēļu laikā Copernicus pārstāvji parakstījuši sadarbības līgumus ar Brazīliju, Čīli, Kolumbiju un Indiju. Jau iepriekš sadarbība izveidota ar ASV un Austrāliju. Tas nozīmē, ka šobrīd trešajai daļai pasaules iedzīvotāju ir sniegta piekļuve Copernicus brīvpieejas atvērtajiem datiem un informācijai.

"ttēls:

Augstāk minēto valstu valdības pārstāvjiem, reģionālajām amatpersonām, akadēmiķiem, pētniekiem un uzņēmumiem Copernicus dod pieeju arī tādu pakalpojumu kā vides un klimata monitoringa, ārkārtas situāciju pārvaldības un katastrofu riska mazināšanas informācijai.

Noslēgtie sadarbības līgumi garantē partnervalstīm brīvpieejas piekļuvi pilna apmēra atvērtajiem Zemes novērošanas un uzraudzības datiem, ko piegādā Copernicus satelītu flote, kā arī prognožu informācijai, kas tiek gatavota Copernicus pakalpojumu ietvaros. Savukārt Copernicus programma pretī saņems vienlīdzīga apjoma un kvalitātes novērojumus un datus, ko piegādājuši Indijas un Brazīlijas nekomerciālie attālās izpētes satelīti. Sadarbības līgumi arīdzan paplašina Copernicus programmas iespējas piekļūt uz zemes ievāktajiem datiem, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs resurss satelītu informācijas kalibrēšanai un validācijai.

Vairāk par parakstītajiem sadarbības līgumiem un to nozīmi iespējams uzzināt šeit.