Copernicus piedāvā plašas iespējas Kultūras mantojuma uzraudzīšanai un saglabāšanai

2018. gads ir Kultūras mantojuma gads, kura laikā Eiropa svin kā taustāmus, tā netaustāmus dabas un digitālos kultūras mantojumus. Brīvpieejas atvērtie dati, ko piegādā Copernicus programma, ir nozīmīgs resurss Eiropas un pasaules līmeņa Kultūras mantojuma uzraudzīšanai un saglabāšanai. 

"Deformācijas,

Aizvien nozīmīgāku pienesumu Copernicus dati spēj sniegt tieši dabisko kultūras mantojumu saglabāšanā un pārvaldīšanā. Līdz ar vairāku projektu ieviešanu un lietojumprogrammu izstrādi, Zemes novērošanas (Earth observation, EO) datu pielietojums kultūras mantojuma vajadzībām kļūst aizvien plašāks un ērtāks.

Nozīmīgākie EO produkti kultūras mantojuma vajadzībām ir sekojoši: zemes lietojuma izmaiņu karte, zemes kustību detektēšana, risku novērtēšanas kartes, arheoloģisko vietu monitorings un identificēšana, teritoriju izpostīšanas un izlaupīšanas uzraudzība, pilsētu izplešanās monitorings, klimata pārmaiņu rādītāji, gaisa piesārņojuma uzraudzīšana, piekrastes un erozijas uzraudzīšana, batimetrija.

Vairāk par Copernicus iespējām un instrumentiem Kultūras mantojuma uzraudzīšanai un saglabāšanai iespējams uzzināt šeit.