Copernicus publicējis ikgadējo pārskatu par Eiropas klimatu

Copernicus Klimata pārmaiņu pakalpojums (C3S) publicējis 2019. gada pārskatu par Eiropas klimata statusu, kas sniedz būtisku atbalstu Eiropas Zaļā kursa iniciatīvai. Pārskatā apkopoti vēsturiskie dati un informācija par klimata un laikapstākļu pārmaiņu tendencēm.

"Klikšķini

Pārskatā par Eiropas klimata statusu apkopota informācija par aizvadītā gada klimata tendencēm, kas salīdzinātas ar pēdējo 40 gadu rādītājiem. Tas iekļauj novērojumus, kas saistīti ar temperatūru, nokrišņiem, ledājiem, veģetāciju, siltumnīcefekta gāzu koncentrāciju un citiem datiem. Šī informācija kalpo kā nozīmīgs atskaites punkts, lai turpmāk spētu izstrādāt zinātniskos datos balstītas zaļās iniciatīvas. Politikas veidotājiem, pētniekiem un uzņēmējiem ir brīvi pieejama faktos un pētījumos balstīta informācija, kas ļauj izvērtēt alternatīvas un pieņemt ilgtspējīgus, pārdomātus lēmumus.

Vairāk par “Eiropas 2019. gada klimata statusa pārskatu” šeit.

Copernicus ir ambiciozākā Zemes novērošanas programma pasaulē. Tās ietvaros izveidota Zemes novērošanas satelītu flote “Sentinel”. Pateicoties šo tehnoloģiju sniegtajām iespējām, Copernicus nodrošina aktuālus brīvpieejas datus un informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras, okeānu ekosistēmām, atmosfēru, drošību, ārkārtas situācijām un klimata pārmaiņām. Vides risinājumu institūts (VRI) ir Copernicus vēstnieku un akadēmiju tīkla pārstāvis Latvijā. VRI skaidro programmas piedāvātās iespējas valsts, uzņēmējdarbības un sabiedrības vajadzībām, organizē apmācību un informatīvos pasākumus. Kopš 2015.gada VRI sadarbojas ar Eiropas Kosmosa aģentūru un pielieto Copernicus satelītu datus dažādu vides un dabas resursu izpētei un novērtēšanai.

Vairāk par VRI darbību Copernicus tīklos iespējams uzzināt šeit.

Vairāk par sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru iespējams uzzināt šeit.