Copernicus sadarbības tīkli veicina pētniecības un inovāciju attīstību

Zemes novērošanas programma Copernicus radījusi 2 starptautiskas platformas ideju apmaiņai un jaunu sadarbību veidošanai, tādējādi veicinot pētniecības un inovāciju attīstību. Programmas panākumu atslēga ir Copernicus akadēmiju un vēstnieku tīkli, kuros starp vairāk nekā 160 organizācijām no visas pasaules ir arī Vides risinājumu institūts un Latvijas Universitāte. Sadarbības tīkli apvieno pētniecības institūtus, izglītības iestādes, NVO un biznesa organizācijas, tostarp augsta līmeņa dažādu jomu ekspertus.

Copernicus programma nodrošina plašus datu un informācijas resursus, kas palīdz rast inovatīvus risinājumus būtiskām vides un sabiedrības problēmām. Programma piedāvā brīvi pieejamus satelītu un in-situ datus un no tiem atvasinātus produktus un pakalpojumus. Copernicus vēstnieku un akadēmiju tīkli kalpo kā tilts starp pētniecību un tirgus spēlētājiem. Tīklos iesaistītās organizācijas un eksperti apvieno plaša profila zināšanas un prasmes, tomēr tām nepieciešama platforma ideju apmaiņai un jaunu sadarbību veidošanai, ņemot vērā organizāciju ģeogrāfiskās atrašanās vietas un darbības specifiku. Līdz šim Copernicus veicis labas iestrādnes akadēmiju un vēstnieku tīklu izveidošanā, turpmāk plānotas aktīvas darbības  gan tīklu attīstībā, gan iesaistīto organizāciju sadarbību atbalstīšanā.

Viena no uzsāktajām darbībām ir Horizon 2020 programmas atbalstītais projekts CopHub.AC, Tā ietvaros plānots izveidot zināšanu un inovāciju platformu, kura apkalpos un uzlabos Copernicus akadēmiju un vēstnieku tīklu darbību, palielinās to atpazīstamību un veicinās sadarbību dažādās pētniecības jomās.

Vairāk par Copernicus programmas attīstības plāniem iespējams uzzināt šeit.

Copernicus ir ambiciozākā Zemes novērošanas programma pasaulē. Tās ietvaros izveidota Zemes novērošanas satelītu flote “Sentinel”. Pateicoties šo tehnoloģiju sniegtajām iespējām, Copernicus nodrošina aktuālus brīvpieejas informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras, okeānu ekosistēmām, atmosfēru, drošību, ārkārtas situācijām un klimata pārmaiņām. Vides risinājumu institūts (VRI) ir Copernicus vēstnieks un akadēmiju tīkla pārstāvis Latvijā. VRI skaidro programmas piedāvātās iespējas valsts, uzņēmējdarbības un sabiedrības vajadzībām, organizē apmācību un informatīvos pasākumus. Kopš 2015.gada VRI sadarbojas ar Eiropas Kosmosa aģentūru un pielieto Copernicus satelītu datus dažādu vides un dabas resursu novērtēšanai.

Vairāk par VRI darbību Copernicus tīklos iespējams uzzināt šeit.

Vairāk par sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru iespējams uzzināt šeit.