Copernicus satelītu datu pielietojuma iespējas un piemēri

Copernicus programma sniedz  daudzveidīgus pakalpojumus un piegādā plaša spektra satelītu datus, ko arvien biežāk izmanto dažādu rīku, aplikāciju un produktu izstrādei visā pasaulē. Vides risinājumu institūts kā Copernicus vēstnieks Latvijā aicina iepazīties ar programmas pakalpojumiem un to datu izmantošanas piemēriem.

Copernicus Jūras uzraudzības pakalpojums (CMS)

CMS ir daļas no Copernicus Drošības pakalpojuma, kas piedāvā Zemes novērošanas datu produktus šādām jomām: zivsaimniecības uzraudzība, tiesībaizsardzības iestāžu darbības atbalstam, muitas uzraudzībai, jūras vides un kuģošanas drošības atbalstam.

Piemērs:

2017. gada maijā CMS tika aktivizēts, lai palīdzētu Spānijas, Portugāles, ASV un Apvienotās karalistes varas iestādēm atrast Spānijā bāzētu Dienvidamerikas organizāciju, kas tika turēta aizdomās par kokaīna kontrabandas pārvadāšanu. Pateicoties CMS pakalpojuma sniegtajām iespējām un operatīvai datu piegādei, tika pārtverts organizācijai piederošs zvejas kuģis. Uz tā klāja atrada 2,4 tonnas kokaīna.

Vairāk par šo gadījumu lasiet šeit.

Copernicus Klimata pārmaiņu pakalpojums (C3S)

Lai arī visbiežāk pakalpojums tiek izmantots, lai piegādātu informāciju par klimata pārmaiņu monitoringa rezultātiem un paredzamajām sekām, tam iespējami arī citi, netipiski pielietojumi.

Piemērs:

Heineken alus darītava Zutervūdē Nīderlandē sadarbībā ar Vāgeningenas Universitāti analizēja klimata pārmaiņu iespējamo ietekmi uz alus ražošanas sektoru. Noskaidrots, ka klimata pārmaiņas var ietekmēt ūdens resursus un to pieejamību, kā arī ietekmēt kultūraugus. C3S datu mērījumi, kas izseko plūdus, sausumu un ārkārtējas temperatūras izmaiņas, var izrādīties ārkārtīgi vērtīgi, lai izprastu klimata pārmaiņu ietekmi uz alus darītavām. Attālās izpētes un meteoroloģisko datu kombinēšana ļaus labāk paredzēt sausumu un plūdus, tādējādi nodrošinot labāku resursu pārvaldību un atbildīgu pieeju uzņēmējdarbības un vides attīstībai jau tuvākajā nākotnē.

Copernicus Atmosfēras monitoringa pakalpojums (CAMS)

CAMS piegādā informāciju par gaisa kvalitāti, saules enerģiju un emisiju ietekmi uz klimata pārmaiņām. CAMS visbiežāk lietotie pakalpojumi ir informācijas piegāde par ozona cauruma izmaiņām, gāzēm, kas tiek izvadītas no mežu ugunsgrēkiem un bīstamo daļiņu līmeņiem, kas ietekmē gaisa kvalitāti.

 Piemērs:

Austrālijā CAMS datus izmanto, lai palīdzētu novērst ādas vēzi. Aplikācija SunSmart sniedz 7 dienu laika prognozes, ieskaitot dienas informāciju par UV līmeni, temperatūru un laiku aizsardzībai pret saules stariem. Meteoroloģiskais centrs un Viktorijas Vēža padome (Cancer Council Victoria) izmanto CAMS sniegto informāciju par UV starojumu, ko izmanto, lai radītu UV indeksu un saules aizsarglaiku Austrālijas iedzīvotājiem.

Copernicus Zemes monitoringa pakalpojums (CLMS)

Piedāvā ģeogrāfiskās informācijas datus par zemes segumu un ar to saistītajiem lielumiem, piemēram, veģetāciju vai ūdens aprites ciklu. Pakalpojumam ir ļoti plašs pielietojums – teritoriju un pilsētplānošanā, mežu apsaimniekošanā, ūdeņu apsaimniekošanā, lauksaimniecībā, pārtikas drošībā u.c.

Piemērs:

Etiopijā uzsākts projekts, kurā izmantot CLMS sniegtos datus un informāciju par veģetācijas indeksu, lai noteiktu, vai pastāv sausuma un citu nelabvēlīgu laika apstākļu risks, kas varētu ietekmēt kultūraugu attīstību. Etiopijas lauksaimniekiem vidēji pieder mazāk nekā 0,5 ha zemes, tāpēc viņu labklājību sausuma risks var ļoti būtiski ietekmēt Izmantojot CLMS zemes novērošanas datus, šī projekta ietvaros plānots samazināt investīciju risku mazajiem lauksaimniekiem.

Vārāk par projektu šeit.

Copernicus Ārkārtas situāciju pārvaldības pakalpojums (CEMS)

Piegādā savlaicīgu un precīzu ģeotelpisko informāciju par dabas katastrofām, cilvēka izraisītām ārkārtas situācijām, humānajām krīzēm.

Piemērs:

2016. gadā Itālijas centrālo daļu skāra spēcīgas zemestrīces, izraisot plašus postījumus un paņemot daudz dzīvību. Itālijas civilās aizsardzības iestādes aktivizēja CEMS, kas sagatavoja 120 satelītu datu kartes par izpostītajām teritorijām, tādējādi atbalstot lēmumu pieņemšanas, glābšanas un palīdzības sniegšanas darbības šo postošo notikumu laikā.

Copernicus Jūras vides monitoringa pakalpojums (CMEMS)

Nodrošina regulāru un sistemātisku informāciju par pasaules okeānu un Eiropas jūru ekosistēmu fizikālajiem rādītājiem, izmaiņām un dinamiku. Novērojumi un prognozes sniedz vērtīgu informāciju visa veida jūras ekosistēmu uzraudzības un izpētes pielietojumiem.

Piemērs:

CMEMS sniegtie dati par ūdens virsmas temperatūru un okeānu straumēm izmantoti, lai radītu aplikāciju MIO CIMAR. Aplikācija sniedz brīdinājumus par jūras apstākļiem Kostarikas Klusā okeāna un Karību jūras piekrastēs. Aplikācijā pieejama informācija par vēja ātrumu un virzienu, viļņiem (to augstumu, periodiskumu un virzienu), jūras virsmas temperatūru un okeāna straumju prognozēm. Lietotājiem tiek nosūtīti brīdinoši paziņojumi.

Aplikācija paredzēta lietotājiem, kuriem ikdienas darbībās nepieciešama informācija par jūras stāvokli, piemēram, zvejniekiem, tūristiem, sērfotājiem, vietējiem iedzīvotājiem, krasta apsardzei u.c.

Copernicus ir ambiciozākā Zemes novērošanas programma pasaulē. Tās ietvaros izveidota Zemes novērošanas satelītu flote “Sentinel”. Pateicoties šo tehnoloģiju sniegtajām iespējām, Copernicus nodrošina aktuālus brīvpieejas datus un informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras, okeānu ekosistēmām, atmosfēru, drošību, ārkārtas situācijām un klimata pārmaiņām. Vides risinājumu institūts (VRI) ir Copernicus vēstnieku un akadēmiju tīkla pārstāvis Latvijā. VRI skaidro programmas piedāvātās iespējas valsts, uzņēmējdarbības un sabiedrības vajadzībām, organizē apmācību un informatīvos pasākumus. Kopš 2015.gada VRI sadarbojas ar Eiropas Kosmosa aģentūru un pielieto Copernicus satelītu datus dažādu vides un dabas resursu izpētei un novērtēšanai.

Vairāk par VRI darbību Copernicus tīklos iespējams uzzināt šeit.

Vairāk par sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru iespējams uzzināt šeit.