Copernicus Sentinel satelītu dati palīdz attīstīt iekšējo un piekrastes ūdeņu kvalitātes monitoringa pakalpojumu

Ezeriem, ūdenskrātuvēm un piekrastes ūdeņiem ir nozīmīga loma hidroloģiskajos un bioģeoķīmiskajos ūdeņu aprites ciklos. Tie ietekmē vairākus aspektus, kas saistīt ar ūdeņu ekoloģiju, ekonomisko atdevi un cilvēku veselības stāvokli. Līdz ar to gan vietējiem iedzīvotājiem, gan valsts pārvaldes pārstāvjiem un uzņēmējiem ir ārkārtīgi svarīgi būt informētiem par šo ūdenstipju stāvokli. EOMORES projekta laikā plānots attīstīt Copernicus Sentinel datos bāzētu uzticamu, ilgtspējīgu un pilnībā automatizētu komercializētu ūdens kvalitātes monitoringa pakalpojumu.

EOMORES ir ES Apvārsnis-2020 inovāciju projekts, kas attīsta integrētu iekšējo un piekrastes ūdeņu kvalitātes monitoringa pakalpojumu. EOMORES projekts ir tā sauktais “downstream” Copernicus projekts, kas nozīmē ka projekta laikā tiek izmantoti Copernicus Sentinel dati un informācija, lai radītu pievienoto vērtību specifiskām lietotāju vajadzībām, šajā gadījumā – ūdenstilpju apsaimniekotājiem.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.