Copernicus sniegtā informācija izpelnījusies ievērību pasaules medijos

2019. gada vasarā Copernicus Zemes novērošanas programma un tās pakalpojumi snieguši nozīmīgu atbalstu vietējām drošības uzraudzības un varas iestādēm, informējot par karstuma viļņiem, mežu ugunsgrēkiem un ledāju kušanu.

Šis ir Euronews ziņu sižets, kas veidots sadarbībā ar Copernicus Klimata pārmaiņu pakalpojumu (C3S) un Copernicus Atmosfēras monitoringa pakalpojumu (CAMS). Tas katru dienu nodrošina skatītājus ar regulāru Eiropas gaisa kvalitātes prognozi un katru mēnesi sniedz ieskatu klimata izmaiņu attīstībā.

Copernicus Klimata pārmaiņu pakalpojums (Copernicus Climate Change Service (C3S)) šovasar publicēja divus nozīmīgus rakstus, kuros nāca klajā ar informāciju, ka 2019. gada jūnijs un 2019. gada jūlijs bijuši karstākie mēneši, kādi jebkad reģistrēti Eiropā. Copernicus tīkla dalībnieki, izmantojot savus oficiālos sociālo tīklu kontus dalījās un diskutēja par šo un citām ar karstuma viļņiem saistītām tēmām. Tas izraisīja lielu interesi ne tikai zinātnieku kopienās, bet arī medijos un plašākā sabiedrībā, akcentējot Copernicus pakalpojumu un datu pieejamību, kā arī programmas plašās atbalsta iespējas dažādās jomās.

Šis piemērs sniedz ieskatu, kādi ceļi ejami, lai palielinātu sabiedrības interesi par Copernicus programmu un kā uzsākt diskusijas par vidi, drošību un citām svarīgām tēmām.

Vairāk par Copernicus programmas aktivitātēm 2019. gada vasarā iespējams uzzināt šeit.

Copernicus ir ambiciozākā Zemes novērošanas programma pasaulē. Tās ietvaros izveidota Zemes novērošanas satelītu flote “Sentinel”. Pateicoties šo tehnoloģiju sniegtajām iespējām, Copernicus nodrošina aktuālus brīvpieejas informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras, okeānu ekosistēmām, atmosfēru, drošību, ārkārtas situācijām un klimata pārmaiņām. Vides risinājumu institūts (VRI) ir Copernicus vēstnieks un akadēmiju tīkla pārstāvis Latvijā. VRI skaidro programmas piedāvātās iespējas valsts, uzņēmējdarbības un sabiedrības vajadzībām, organizē apmācību un informatīvos pasākumus. Kopš 2015.gada VRI sadarbojas ar Eiropas Kosmosa aģentūru un pielieto Copernicus satelītu datus dažādu vides un dabas resursu novērtēšanai.

Vairāk par VRI darbību Copernicus tīklos iespējams uzzināt šeit.

Vairāk par sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru iespējams uzzināt šeit.