Copernicus un Frontex piedāvā plašu pakalpojumu klāstu Eiropas ārējo robežu uzraudzībai

Viena no organizācijām, kurām Eiropas Komisija uzticējusi Copernicus ārējo robežu uzraudzības programmas īstenošanu ir Frontex. Tās pārraudzībā ir Copernicus drošības dienesta robežu uzraudzība, kas ir vitāli svarīga Eiropas Savienības (ES) valstu drošībai un iedzīvotāju aizsardzībai. 

"Robežu

Frontex sniedz atbalstu ES dalībvalstīm, pielietojot Copernicus Zemes novērošanas datus ES ārējo robežu novērošanai un uzraudzīšanai – nelikumīgas migrācijas konstatēšanai, pārrobežu noziegumu un terorisma apkarošanai.

"Robežu

Šobrīd Copernicus programmas ietvaros Frontex piedāvā 11 pakalpojumus: piekrastes monitoringu; pierobežu monitoringu; validācijas datu kartotēku; satelītu datu pielietošanu jūras drošības uzraudzībai interešu zonās; kuģu detektēšanas pakalpojumu; kuģu pārvietošanās novērošanu un ziņošanu; kuģu kustības anomāliju detektēšanu un ziņošanu; vides novērtējumu; plašas buferzonas pierobežā monitoringu; ProDetect pakalpojumu; MUSO migrācijas analītisko novērtējumu.  

Vairāk par Frontex un tā sniegtajiem pakalpojumiem šeit.

Copernicus ir ambiciozākā Zemes novērošanas programma pasaulē. Tās ietvaros izveidota Zemes novērošanas satelītu flote “Sentinel”. Pateicoties šo tehnoloģiju sniegtajām iespējām, Copernicus nodrošina aktuālus brīvpieejas informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras, okeānu ekosistēmām, atmosfēru, drošību, ārkārtas situācijām un klimata pārmaiņām. Vides risinājumu institūts (VRI) ir Copernicus vēstnieks un akadēmiju tīkla pārstāvis Latvijā. VRI skaidro programmas piedāvātās iespējas valsts, uzņēmējdarbības un sabiedrības vajadzībām, organizē apmācību un informatīvos pasākumus. Kopš 2015.gada VRI sadarbojas ar Eiropas Kosmosa aģentūru un pielieto Copernicus satelītu datus dažādu vides un dabas resursu novērtēšanai.

Vairāk par VRI darbību Copernicus tīklos iespējams uzzināt šeit.

Vairāk par sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru iespējams uzzināt šeit.