Copernicus Zemes monitoringa pakalpojums piedāvā jaunu instrumentu – detalizētus Zemes seguma datu slāņus (Land Cover Layers)

Copernicus Globālais Zemes pārklājuma pakalpojums piedāvā jaunu instrumentu zemes resursu novērtēšanai – “Zemes seguma datu slāņi”. Tajā ietverts ievērojams datu kopums par dažādiem Zemes pārklājuma lielumiem, tai skaitā zālājiem mežiem, krūmiem, lauksaimniecības kultūrām u.c.

Pasaules ekonomikas globalizācija un iedzīvotāju skaita pieaugums atstāj būtisku ietekmi uz vidi un rada ierobežojumus ierastajām zemes apsaimniekošanas praksēm. Vairāk kā jebkad agrāk šodienas cilvēkam ir jāspēj pieņemt gudri lēmumi zemes apsaimniekošanā, lai tās ekosistēmas, kas ir mūsu saimniecības pamata resurss, saglabātos arī nākamajām paaudzēm.

"Kreisajā

Pielietojot “Zemes seguma datu slāņus”, katrs lietotājs var pielāgot kartes savām vajadzībām ar tādu telpisku izšķirtspēju, kas ļauj veikt globālus novērojumus par samērīgām izmaksām, vienlaikus saglabājot pietiekami detalizētu informāciju vietējo reģionu, vides un dabas resursu pētījumiem un datu analīzei.

Vairāk par jauno pakalpojumu šeit.

Copernicus ir ambiciozākā Zemes novērošanas programma pasaulē. Tās ietvaros izveidota Zemes novērošanas satelītu flote “Sentinel”. Pateicoties šo tehnoloģiju sniegtajām iespējām, Copernicus nodrošina aktuālus brīvpieejas informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras, okeānu ekosistēmām, atmosfēru, drošību, ārkārtas situācijām un klimata pārmaiņām. Vides risinājumu institūts (VRI) ir Copernicus vēstnieks un akadēmiju tīkla pārstāvis Latvijā. VRI skaidro programmas piedāvātās iespējas valsts, uzņēmējdarbības un sabiedrības vajadzībām, organizē apmācību un informatīvos pasākumus. Kopš 2015.gada VRI sadarbojas ar Eiropas Kosmosa aģentūru un pielieto Copernicus satelītu datus dažādu vides un dabas resursu novērtēšanai.

Vairāk par VRI darbību Copernicus tīklos iespējams uzzināt šeit.

Vairāk par sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru iespējams uzzināt šeit.