Darbnīca par atkritumu patēriņa samazināšanu, otrreizēju izmantošanu un pārstrādi

Piektdien, 2.novembrī Dabas un tehnoloģiju parkā URDA norisinājās “WasteArt” atvērtā darbnīca, kurā Vides risinājumu institūts tikās ar partneriem, izglītības iestāžu un pašvaldību pārstāvjiem, kā arī māksliniekiem no Igaunijas un Latvijas, lai kopīgiem spēkiem attīstītu idejas par atkritumu patēriņa samazināšanu, otrreizēju pārstrādi un izmantošanu.

Ņemot vērā atkrituma patēriņa pieaugumu, to otrreizēja izmantošana un pārstrāde kļūst aizvien aktuālāka. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par atkritumu apjomu, pārstrādes potenciālu un atkārtotas izmantošanas iespējām, VRI kopā ar partneriem no Latvijas un Igaunijas attīstījuši projektu WasteArt. Tā ietvaros paredzēts ieviest atkritumu auditu 24 skolās un bērnudārzos, kā arī izveidot mākslas izstādi, kas divu gadu laikā apceļos 6 mākslas un kultūras centrus Latvijā un Igaunijā.

Pasākumu kopumā apmeklēja 47 dalībnieki, kuriem bija iespēja piedalīties izglītojošās lekcijās un darbnīcās par atkritumu audita ieviešanu skolās un bērnudārzos, attīstīt idejas par mākslas pielietošanu, lai veicinātu izpratni par otrreizēju atkritumu izmantošanu, kā arī piedalīties ekskursijā jaunatklātajā kompleksā URDA un ZAAO atkritumu poligonā.

"Foto:

Darbnīcas dalībnieki diskutēja par potenciālo atkritumu audita saturu – ko tajā būtu nepieciešams iekļaut Latvijas un Igaunijas izglītības iestādēs, kā to lietos dažāda vecuma bērni un jaunieši, kā skolotāji, vecāki un citas auditorijas var palīdzēt to ieviešanā. Pēc tam radošās mākslas un komunikācijas aktivitātēs dalībnieki identificēja nozīmīgākās sabiedrības grupas, ko būtu vērts iesaistīt, lai veicinātu izpratni par atkritumu patēriņu un atkārtotu izmantošanu, kā arī meklēja efektīvākos to uzrunāšanas veidus.

"Foto:

Projektu “Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību” (WasteArt) Nr.Est-Lat 65 finansiāli atbalsta Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu programma un līdzfinansē projekta partneri.  Tā galvenais mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par atkritumu patēriņu, samazināšanas iespējām, to atkārtotu izmantošanu un pārstrādi. Projektu realizē Vides risinājumu institūts, Vidzemes plānošanas reģions, SIA “ZAAO”, kā arī Igaunijas partneri – Kultūras centrs MoKS, Tipu Nature School, Võru pašvaldība.

Vairāk par WasteArt projektu iespējams uzzināt šeit.

Vides risinājumu institūts ir starptautiska pētniecības, attīstības un inovāciju organizācija. Tajā apvienojušies dažādu nozaru eksperti un speciālisti, kas, pielietojot jaunākās tehnoloģijas un zināšanas, izstrādā risinājumus ar dabas resursu apsaimniekošanu saistītiem izaicinājumiem.