Eiropas pētnieki izmantos jaunas optiskās metodes augu fizioloģijas pētīšanai

Vadošais pētnieks Dainis Jakovels pārstāv Latviju COST pētnieku programmas akcijā "Innovative optical tools for proximal sensing of ecophysiological processes (OPTIMISE)" Nr. ES1309.

Akcijas mērķis ir veicināt pētnieku sadarbību inovatīvu optisko metožu izmantošanā augu fizioloģijas pētīšanā. Tā ir iespēja kopā ar augstākā līmeņa Eiropas pētniekiem attīstīt jaunas pētniecības metodes, kuras, iespējams, kalpos par pamatu nākotnes zemes virsmas novērtēšanai caur satelītdatiem.

Akcijas ietvaros pētnieki mērīs augu atstaroto gaismu un fluorescences rādītājus, testēs bezpilota lidaparātu izmantošanu šo mērījumu veikšanai, veidos spektrālo datu informācijas sistēmu, kā arī regulāri tiksies, lai apmainītos ar pieredzi un jaunākajiem pētniecības secinājumiem. Rezultātā plānots izveidot spektrālo datu informācijas sistēmu, kas būtu brīvi izmantojami turpmākai pētniecībai un kalpotu par pamatu Eiropas Kosmosa aģentūras nākotnes satelīta instrumenta FLEX datu validēšanai.

Vides risinājumu institūts (VRI) jau šobrīd ir veiksmīgi startējis pirmajā Eiropas Kosmosa aģentūras PECS projektu konkursa uzsaukumā, izcīnot tiesības realizēt divus projektus EKA nākotnes satelītu Sentinel-2 un -3 simulēšanai.

No šā gada 30.martam līdz 1.aprīlim vadošais pētnieks Dainis Jakovels dosies uz Madridi, lai kopīgā seminārā tiktos ar citu valstu COST akcijas pārstāvjiem, apmainītos ar zināšanām un diskutētu par inovatīvu optisko metožu pielietošanas iespējām, kā arī apmeklētu akcijas vadības komitejas tikšanos.

Eiropas zinātnes programma COST atbalsta transnacionālu sadarbību starp zinātniekiem, inženieriem un akadēmiķiem visā Eiropā. Latvija COST aktivitātēs piedalās jau kopš 1997.gada, taču dalībvalsts statusu ieguva 1999.gadā.

Vairāk par programmu

""