Copernicus programma prognozē dabas katastrofas, to radītos zaudējumus un palīdz seku likvidēšanā

Copernicus Ārkārtas situāciju pārvaldības pakalpojums (CEMS) izstrādājis Risku un atjaunošanas pasākumu kartēšanas rīku. Šis pakalpojums pēc pieprasījuma sniedz ģeotelpisku informāciju par potenciāli gaidāmām dabas katastrofām, to radītajiem zaudējumiem un sniedz atbalstu seku likvidēšanas procesā.

"Klikšķini

Laiks pirms un pēc dabas katastrofas (plūdi, zemestrīces, ugunsgrēki u.c.) ir izšķirošs brīdis, kurā jāpieņem operatīvi lēmumi un jāizstrādā rīcības plāns. CEMS Risku un atjaunošanas pasākumu kartēšanas rīka ģeotelpiskā informācija sniedz savlaicīgu informāciju nacionālajām iestādēm un ātrās reaģēšanas komandām par dabas katastrofu indikatoriem, tādējādi palīdzot laicīgi saprast, kur un kā būtu jākoncentrē glābšanas un seku novēršanas pasākumi. Šo pakalpojumu var izmantot Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu atbildīgās iestādes, kas ir autorizētas CEMS lietotājas. Sūtot pieprasījumu, var saņemt attiecīgajam reģionam pielāgotu datu attēlojumu, kas var sniegt būtisku atbalstu ārkārtas situācijās.

CEMS Risku un atjaunošanas pasākumu kartēšanas rīks piedāvā trīs galvenos datu produktus:

  • references kartes, kurās redzama teritorija pirms to skārusi katastrofa, tās izmantojamas seku novērtēšanai;
  • kartes, kurās noteiktas katastrofu skartās teritorijas;
  • klasifikācijas kartes, kas parāda radīto zaudējumu apmēru.

Rezultātā Risku un atjaunošanas pasākumu rīks piedāvā  iegūt vektoru datu kopas, ģeoreferencētas pārskata kartes un detalizētu tehnisko ziņojumu.  

CEMS piegādā savlaicīgu un precīzu ģeotelpisko informāciju par dabas katastrofām, cilvēka izraisītām ārkārtas situācijām, humānajām krīzēm.

Vairāk par CEMS Risku un atjaunošanas pasākumu kartēšanas rīku iespējams uzzināt šeit.

Copernicus ir ambiciozākā Zemes novērošanas programma pasaulē. Tās ietvaros izveidota Zemes novērošanas satelītu flote “Sentinel”. Pateicoties šo tehnoloģiju sniegtajām iespējām, Copernicus nodrošina aktuālus brīvpieejas datus un informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras, okeānu ekosistēmām, atmosfēru, drošību, ārkārtas situācijām un klimata pārmaiņām. Vides risinājumu institūts (VRI) ir Copernicus vēstnieku un akadēmiju tīkla pārstāvis Latvijā. VRI skaidro programmas piedāvātās iespējas valsts, uzņēmējdarbības un sabiedrības vajadzībām, organizē apmācību un informatīvos pasākumus. Kopš 2015.gada VRI sadarbojas ar Eiropas Kosmosa aģentūru un pielieto Copernicus satelītu datus dažādu vides un dabas resursu izpētei un novērtēšanai.

Vairāk par VRI darbību Copernicus tīklos iespējams uzzināt šeit.

Vairāk par sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru iespējams uzzināt šeit.