Read more about the article SentiGrass – Assessment of Grassland Quality and Quantity Parameters and Management Activities Using Sentinel-1&2 data
Attālā-izpēte-remote-sensing-Sentigrass

SentiGrass – Assessment of Grassland Quality and Quantity Parameters and Management Activities Using Sentinel-1&2 data

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu uz IKT (datiem) balstītu savvaļas dzīvnieku (pārnadžu) uzskaites metodoloģiju, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu to ilgtspējīgai pārvaldīšanai un konfliktsituāciju risināšanai starp zemes īpašniekiem, medniekiem un sabiedrību.

Continue ReadingSentiGrass – Assessment of Grassland Quality and Quantity Parameters and Management Activities Using Sentinel-1&2 data